Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia-MICESA

„Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia – MICESA“, proiect finanțat prin FSE, in cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa 4, Obiectiv specific – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate, cod SMIS 101157 cu o durată de 36 de luni,
Theme BCF By aThemeArt - Proudly powered by WordPress .
BACK TO TOP