Prelungire termen selectie Mentor/Monitor proiect antreprenoriat

  • Avand in vedere ca nu au fost primite aplicatii pentru postul de mai jos, candidatii interesati, pot trimite CV-urile pana la data de 15 martie 2019.

____________________

SC DAD Expertise SRL, implementeaza in calitate de partener proiectul StartUP Hub Centru’’ cod SMIS POCU/82/3/7/105152, proiect finanțat prin FSE, in cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritara 3 Locuri de munca pentru toți, Componenta 1 România Start Up Plus, Operațiunea Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana. Activitatile 2 si 3 din cadrul proiectului, presupun acordarea de sprijin persoanelor desemnate castigatoare in cadrul concursului de planuri de afaceri, in vederea infiintarii intreprinderilor si dezvoltarii afacerilor propuse.

ATRIBUTIILE MENTORULUI
Mentorul va acorda sprijin si suport in dezvoltarea afacerii pentru 10 intreprinderi, de la inregistrarea personalitatii juridice, la realizarea de planuri de management si marketing, pentru organizarea afacerilor, identificarea primilor clienti, identificarea de furnizori, pozitionarea fata de concurenta, promovarea afacerii, gestiunea angajatilor, networking. Urmarirea15 martie 2019/monitorizarea respectarii activitatilor si cheltuielilor mentionate in planurile de afaceri, ulterior infiintarii, in perioada derularii ajutorului de minimis si 6 luni ulterior, prin rapoarte tehnice trimestriale, documente contabile, contracte de munca, etc. Vizite lunare de suport si monitorizare; colecteaza date si informatii pentru studiul ce va fi realizat in cadru proiectului.

PROFILUL CANDIDATULUI — Experiența
Candidații trebuie sa aiba studii superioare si să dețină o experienta profesionala de 5 ani în implementarea de proiecte cu finantare nerambursabila, 2 ani in coordonare/management si 2 ani in mentorat/tutorat. Constituie avantaj certificarea competentelor antreprenoriale, dar si cunostinte dobandite formal sau informal management/comunicare/marketing/vanzari.

BENEFICII
Candidatul selectat va beneficia de o remunerație competitivă în concordanță cu responsabilitățile pozitiei, cu efortul depus în îndeplinirea lor și cu rezultatele obținute, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și în limitele generale aprobate prin cererea de finantare, norma de lucru fiind de 4 ore/zi.

Documente necesare pentru depunerea candidaturii:
1. Curriculum Vitae. Din CV-uri trebuie să rezulte îndeplinirea cerinţelor mentionate in profilul candidatului.
2. Copia actului de identitate
3. Copia diplomei(lor) de studii
4. Documente suport pentru demonstrarea cerinţelor, de exemplu, dar fara a se limita la: referințe/recomandari emise din partea angajatorilor sau a instituțiilor care au beneficiat de serviciile experului, copie contract/extras din contract de munca/colaboare din care sa rezulte experienta profesionala etc.

Modul de transmitere a dosarului de candidatură:
Documentele solicitate prin anunţul de recrutare vor fi transmise în format electronic, pe adresa de e-mail office@dadexpertise.ro, cel târziu până luni, 25 februarie 2019, ora 12.00.
Netransmiterea, în termenul indicat, a tuturor documentelor solicitate poate atrage excluderea din procedura de recrutare și selecție. Prin transmiterea candidaturii, candidații își dau acordul implicit ca datele lor personale să fie procesate în scopul procedurii de recrutare și selecție, conform dispozitiilor legale. Societatea îşi rezervă dreptul de a intervieva numai candidaţii selectaţi.
Candidaţilor selectaţi pentru interviu li se pot cere documente și/sau informații suplimentare de natură să probeze experienţa lor sau statutul profesional.