Achizitie materiale consumabile, birotica si papetarie

SC DAD EXPERTISE SRL, informează operatorii economici că intenţionează să achiziţioneze direct, conform art. 7 lit.c din Legea nr. 98/2016, din catalogul electronic consumabile, birotica si papetarie pentru implementarea proiectului “StartUp Hub Centru”, POCU/82/3/7/105152, proiect finanțat prin FSE, in cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritara 3 Locuri de munca pentru toți, Componenta 1 România Start Up Plus şi invită operatorii economici să-şi înregistreze ofertele în SICAP până la data de 04.06.2018, ora 12:00 . Va fi consultat următorul cod CPV 30192700-8 – papetarie.
Valoarea estimată a achiziției: 38000 lei fără TVA

Ofertanții interesați îşi pot înregistra oferta pe cod CPV 30192700-8 Papetarie, cu denumirea Hub Centru, trimițând și o informare prin e-mail către DAD Expertise la adresa office@dadexpertise.ro .
Aici puteti descarca caietul de sarcini. .

Publicarea prezentului anunţ are rol de informare/publicitate, nu obligă autoritatea contractantă şi nu exclude de la achiziţie operatorii economici deja înscrişi în catalog (dacă este cazul). Scopul acestui anunţ este acela de a determina operatorii economici să-şi înscrie ofertele de preţ în catalogul electronic astfel încât la data demarării achiziţiei directe şi a verificării catalogului electronic autoritatea contractantă să fi întreprins toate demersurile pentru a se asigura ca sunt operatori înscrişi în catalogul electronic care să-i satisfacă necesitatea de produse şi servicii.

Achiziție servicii de catering

SC DAD EXPERTISE SRL, informează operatorii economici că intenţionează să achiziţioneze direct, conform art. 7 lit.c din Legea nr. 98/2016, din catalogul electronic servicii de hrană pentru participanții la cursurile de formare pentru implementarea proiectului “Masuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale in comunitatile marginalizate din Municipiul Alba Iulia-MICESA”, Contract POCU/20/4/2/101157 şi invită operatorii economici să-şi înregistreze ofertele în SEAP până la data de 11.04.2018, ora 12:00. Va fi consultat următorul cod CPV 55520000-1 – Servicii de catering.

Valoarea estimată a achiziției: 34.675,20 lei fără TVA

Ofertantii interesaţi îşi pot înregistra oferta pe cod CPV 55520000-1, cu denumirea DADMICESA, trimițând și o informare prin e-mail către DAD Expertise la adresa office@dadexpertise.ro .

Alăturat prezentei regăsiti caietul de sarcini pentru servicii de hrană pentru participanţii la cursurile de formare.

Publicarea prezentului anunţ are rol de informare/publicitate, nu obligă autoritatea contractantă şi nu exclude de la achiziţie operatorii economici deja înscrişi în catalog (dacă este cazul). Scopul acestui anunţ este acela de a determina operatorii economici să-şi înscrie ofertele de preţ în catalogul electronic astfel încât la data demarării achiziţiei directe şi a verificării catalogului electronic autoritatea contractantă să fi întreprins toate demersurile pentru a se asigura ca sunt operatori înscrişi în catalogul electronic care să-i satisfacă necesitatea de produse şi servicii.

Caiet de sarcini

Achiziție servicii de leasing operațional

SC DAD Expertise SRL, in parteneriat cu FUNDATIA PAEM ALBA, implementează proiectul cu titlul „Dezvoltare Antreprenoriala Durabila in Regiunea Centru”, cod SMIS POCU/82/3/7/103957, proiect finanțat prin FSE, in cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritara 3 Locuri de munca pentru toți, Componenta 1 România Start Up Plus, Operațiunea Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana.

Obiectivul general al proiectului consta in încurajarea antreprenorialului si a ocupării pe cont propriu prin formarea profesionala a 312 persoane si susținerea înființării a 36 de întreprinderi cu profil non agricol în zona urbana a Regiunii Centru.

In vederea implementării activităților proiectului, este necesara închirierea pe termen lung (pentru o perioada de 30 luni) a unui autoturism. Autoturismul va fi utilizat, pentru deplasarea in toate cele 6 județe ale Regiunii Centru, pentru activitățile de recrutare si informare a grupului țintă, ulterior pentru organizarea si desfășurarea cursurilor de formare, dar si pentru monitorizarea si suportul tehnic si operațional al firmelor înființate. Rulajul estimat va fi cuprins intre 30000 si 60000 km/durata contractului.

In acest sens, va rugam sa ne prezentați o oferta de preț pentru leasing operațional autoturism nou, fără avans, cu următoarele specificații minime:
– Număr de locuri: 4/5;
– Consum mediu: maxim 7.5 l/100 km, conform specificațiilor de la producători;
– Motor: minim 1.4 l (peste 1350 cc);
– Climatizare: minim aer condiționat manual.

In oferta Dumneavoastră, va rugam sa aveți in vedere prevederile art. 7, punctul 8 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Astfel, rata fixa lunara ofertata va acoperi pentru dumneavoastră toate costurile de funcționare ale mașinii cat si alte servicii suplimentare (Asigurări, Dobânzi, Taxe si Impozite, Mentenanță, Reparații si Costuri administrative).

Oferta va fi exprimata in lei sau euro cu precizarea cursului de schimb, pe cost unitar lunar si total pentru 30 de luni, cu evidențierea separata a TVA. Oferta va tine cont de specificațiile tehnice minime si va include minim 3 tipuri/modele de autoturisme al căror rata lunara de închiriere sa fie maxim 2400 lei, fără TVA. Autoturismele ofertate, vor include specificații tehnice extinse fata de cerințele minime solicitate, pentru a putea fi comparate.

Așteptăm oferta Dumneavoastră, pe adresa de email – office@dadexpertise.ro, pana în data de 12 martie 2018, ora 16.00. Informații suplimentare pot fi obținute la nr. de telefon 0358401303, persoana de contact Alin DUMITRU.