Prelungire termen selectie Mentor/Monitor proiect antreprenoriat

  • Avand in vedere ca nu au fost primite aplicatii pentru postul de mai jos, candidatii interesati, pot trimite CV-urile pana la data de 15 martie 2019.

____________________

SC DAD Expertise SRL, implementeaza in calitate de partener proiectul StartUP Hub Centru’’ cod SMIS POCU/82/3/7/105152, proiect finanțat prin FSE, in cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritara 3 Locuri de munca pentru toți, Componenta 1 România Start Up Plus, Operațiunea Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana. Activitatile 2 si 3 din cadrul proiectului, presupun acordarea de sprijin persoanelor desemnate castigatoare in cadrul concursului de planuri de afaceri, in vederea infiintarii intreprinderilor si dezvoltarii afacerilor propuse.

ATRIBUTIILE MENTORULUI
Mentorul va acorda sprijin si suport in dezvoltarea afacerii pentru 10 intreprinderi, de la inregistrarea personalitatii juridice, la realizarea de planuri de management si marketing, pentru organizarea afacerilor, identificarea primilor clienti, identificarea de furnizori, pozitionarea fata de concurenta, promovarea afacerii, gestiunea angajatilor, networking. Urmarirea15 martie 2019/monitorizarea respectarii activitatilor si cheltuielilor mentionate in planurile de afaceri, ulterior infiintarii, in perioada derularii ajutorului de minimis si 6 luni ulterior, prin rapoarte tehnice trimestriale, documente contabile, contracte de munca, etc. Vizite lunare de suport si monitorizare; colecteaza date si informatii pentru studiul ce va fi realizat in cadru proiectului.

PROFILUL CANDIDATULUI — Experiența
Candidații trebuie sa aiba studii superioare si să dețină o experienta profesionala de 5 ani în implementarea de proiecte cu finantare nerambursabila, 2 ani in coordonare/management si 2 ani in mentorat/tutorat. Constituie avantaj certificarea competentelor antreprenoriale, dar si cunostinte dobandite formal sau informal management/comunicare/marketing/vanzari.

BENEFICII
Candidatul selectat va beneficia de o remunerație competitivă în concordanță cu responsabilitățile pozitiei, cu efortul depus în îndeplinirea lor și cu rezultatele obținute, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și în limitele generale aprobate prin cererea de finantare, norma de lucru fiind de 4 ore/zi.

Documente necesare pentru depunerea candidaturii:
1. Curriculum Vitae. Din CV-uri trebuie să rezulte îndeplinirea cerinţelor mentionate in profilul candidatului.
2. Copia actului de identitate
3. Copia diplomei(lor) de studii
4. Documente suport pentru demonstrarea cerinţelor, de exemplu, dar fara a se limita la: referințe/recomandari emise din partea angajatorilor sau a instituțiilor care au beneficiat de serviciile experului, copie contract/extras din contract de munca/colaboare din care sa rezulte experienta profesionala etc.

Modul de transmitere a dosarului de candidatură:
Documentele solicitate prin anunţul de recrutare vor fi transmise în format electronic, pe adresa de e-mail office@dadexpertise.ro, cel târziu până luni, 25 februarie 2019, ora 12.00.
Netransmiterea, în termenul indicat, a tuturor documentelor solicitate poate atrage excluderea din procedura de recrutare și selecție. Prin transmiterea candidaturii, candidații își dau acordul implicit ca datele lor personale să fie procesate în scopul procedurii de recrutare și selecție, conform dispozitiilor legale. Societatea îşi rezervă dreptul de a intervieva numai candidaţii selectaţi.
Candidaţilor selectaţi pentru interviu li se pot cere documente și/sau informații suplimentare de natură să probeze experienţa lor sau statutul profesional.

Rezultate concurs planuri de afaceri MICESA

Proiectul „Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia – MICESA“, cu o durată de 36 de luni, este derulat de Primăria Municipiului Alba Iulia, în parteneriat cu: DAD EXPERTISE S.R.L, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba, Colegiul Tehnic „Dorin Pavel“ Alba Iulia, Fundația Națională a Tinerilor Manageri – FNTM, FUNDAȚIA PAEM ALBA, Filiala de Cruce Roșie a Județului Alba.

Activităţile proiectului se derulează în Alba Iulia și vizează trei comunităţi marginalizate (non-romă): „Chicago“ (2 blocuri de pe strada Gladiolelor, cu 130 de apartamente), „Goldiş” (trei blocuri de pe strada V. Goldiş, nr.12, 14 și 16, cu 201 apartamente locuite) și „Pâclişa” (910 persoane potrivit actelor colectate de experții proiectului, în faza de cercetare).

Proiectul „Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia – MICESA“ este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capitalul Uman (POCU) 2014-2020.

Fundația Națională a Tinerilor Manageri – FNTM, partener în cadrul proiectului „Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia – MICESA“, anunță finalizarea concursului de planuri de afaceri. În cadrul concursului, s-au înscris 20 de participanți ale căror planuri de afaceri au fost evaluate de juriul FNTM, alcătuit din reprezentanți ai mediului de afaceri și ai patronatelor. Concursul a constat în parcurgerea a două etape: evaluarea propriu-zisă a planurilor de afaceri depuse și susținerea interviurilor de către candidați în perioada 19-20 ianuarie 2019, la Hotel Hermes, Alba Iulia, conform programării publicate.

În această a doua etapă, fiecare dintre cei 18 candidați prezenți (2 au absentat) a avut la dispoziție 30 de minute pentru a prezenta ideea sa de afacere, punctele forte ale acesteia, dar și pentru a răspunde întrebărilor adresate de membrii juriului în baza planului de afacere depus. În urma finalizării procesului de evaluare a planurilor de afaceri depuse în concurs, a fost alcătuit următorul clasament, în ordinea descrescătoare a punctajelor totale obținute (50% punctaj plan de afacere si 50% punctaj interviu):

Loc Nume candidat
1 Besenyei Csaba
2 Ilea Nicolae
3 Puiu Elena
4 Tomus Ioana Ramona
5 Jalba Ioan Sebastian
6 Barshony Lidia
7 Dragoi Mihaela Andreea
8 Barshony Eugen
9 Todea Romulus Gheorghe
10 Berchi Cosmina
11 Dragomir Camelia
12 Mihaescu Maria
13 Necreala Rodica
14 Stef Daniel
15 Molodet Cosmin
16 Cioban Ovidiu Sabin
17 Gheza Ciprian
18 Florea Nicolae
19 Bucur Ionut (absent interviu)
20 Negrescu Ana Maria (absent interviu)

Mulțumim tuturor candidaților pentru participarea la concursul de planuri de afaceri MICESA! Apreciem întregul efort depus în conturarea ideilor de afaceri și în susținerea acestora în cadrul interviurilor.
Menționăm că pe parcursul zilei de astăzi, 28.01.2019, fiecare candidat va primi rezultatele personale prin e-mail.

Conform metodologiei de selecție, eventualele contestații se pot trimite în maxim o zi lucrătoare, prin e-mail, la adresa info@fntm.ro, până la data de 29.01.2019, ora 16:00; în subiectul sau textul e-mail-ului candidatul trebuie să menționeze numele și prenumele.

Prin proiectul MICESA vor fi selectate spre finanțare un număr total de 15 planuri de afaceri, alocate spre monitorizare câte 5 pentru fiecare din cei 3 parteneri: FNTM, SC DAD Expertise SRL și Fundația PAEM Alba. Valoarea grantului/ ajutorului de minimis pentru fiecare plan de afacere este de maximum 25.000,00 Euro (calculat la cursul inforeuro aferent lunii aprilie 2016, 1 Euro = 4,4623 RON).

Am închis perioada de depunere a planurilor de afaceri în cadrul proiectului MICESA!

 

Marți, 18 decembrie, s-a încheiat perioada de depunere a dosarelor pentru concursul de planuri de afaceri, organizat de către Fundația Națională a Tinerilor Manageri – FNTM, DAD Expertise SRL și Fundația PAEM Alba, în cadrul proiectului MICESA – „Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia“.

În urma centralizării documentelor trimise de beneficiari către FNTM și experții partenerilor DAD Expertise SRL și Fundația PAEM Alba, mai jos regăsiți lista cu cei 19 beneficiari înscriși în concursul de planuri de afaceri MICESA.

ERATĂ: Dintr-o eroare materială, în articol nu a fost menționat planul de afacere depus în Concurs de candidatul Todea Romulus Gheorghe, prin urmare numărul total de candidaturi din concurs se modifică din 19 în 20 de planuri de afaceri.

– Barsony Eugen

– Barsony Lidia Rahela

– Berchi Cosmina Irina

– Berseney Csaba

– Bucur Ionuț Cosmin

– Cioban Ovidiu Sabin

– Drăgoi Mihaela Andreea

– Dragomir Camelia

– Florea Nicolae

– Gheza Ciprian Sebastian

– Ilea Nicolae

– Jalbă Ioan Sebastian

– Mihăescu Maria

– Molodeț Cosmin

– Necreală Rodica

– Negrescu Ana-Maria

– Puiu Elena

– Ștef Daniel Eugen

– Tomuș Ioana Ramona

– Todea Romulus Gheorghe

Începând cu sfârșitul lunii decembrie 2018, juriul proiectului MICESA, format din experți ai Fundației Naționale a Tinerilor Manageri – FNTM, va evalua dosarele de aplicare și va selecta câștigătorii concursului, până la sfârșitul lunii ianuarie 2019.
Interviurile cu fiecare candidat vor avea loc la Alba Iulia, după 10 ianuarie 2019. Data exactă va fi stabilită și comunicată ulterior candidaților, în luna ianuarie 2019.

În urma evaluării și interviului, vor fi selectate prin proiectul MICESA spre finanțare un număr total de 15 planuri de afaceri, câte 5 pentru fiecare dintre cei 3 parteneri. Valoarea grantului/ ajutorului de minimis este de maximum 25.000,00 Euro (suma va fi acordată în lei, calculați la cursul inforeuro aferent lunii aprilie 2016, respectiv 1 Euro = 4,4623 RON), respectiv suma de maxim 111.557,50 lei fiecare.

Proiectul „Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia – MICESA“, cu o durată de 36 de luni, este derulat de Primăria Municipiului Alba Iulia, în parteneriat cu: DAD EXPERTISE S.R.L, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba, Colegiul Tehnic „Dorin Pavel“ Alba Iulia, Fundația Națională a Tinerilor Manageri – FNTM, FUNDAȚIA PAEM ALBA, Filiala de Cruce Roșie a Județului Alba.

Activităţile proiectului se derulează în Alba Iulia și vizează trei comunităţi marginalizate (non-romă): „Chicago“ (2 blocuri de pe strada Gladiolelor, cu 130 de apartamente), „Goldiş” (trei blocuri de pe strada V. Goldiş, nr.12, 14 și 16, cu 201 apartamente locuite) și „Pâclişa” (910 persoane potrivit actelor colectate de experții proiectului, în faza de cercetare).

Proiectul „Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia – MICESA“ este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capitalul Uman (POCU) 2014-2020.

 

 

Lansarea concursului de planuri de afaceri in cadrul proiectului MICESA

Fundația Națională a Tinerilor Manageri – FNTM, DAD EXPERTISE S.R.L și Fundația PAEM Alba, parteneri în cadrul proiectului MICESA – „Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia“, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, anunță lansarea Concursului de planuri de afaceri în data de 5 decembrie 2018.

Perioada de depunere a dosarelor în Concursul de planuri de afaceri este 5 – 18 decembrie (ora 17:00) 2018.

Prin Proiectul MICESA vor fi selectate spre finanțare un număr total de 15 planuri de afaceri, câte 5 pentru fiecare dintre cei 3 parteneri. Valoarea grantului/ ajutorului de minimis este de maximum 25.000,00 Euro (suma va fi acordată în lei, calculați la cursul inforeuro aferent lunii aprilie 2016, respectiv 1 Euro = 4,4623 RON), respectiv suma de maxim 111.557,50 lei fiecare.

Aplicanții eligibili vor trebui să depună documentele menționate în Metodologia de selecție a planurilor de afaceri și să respecte cerințele acesteia.

Documentele necesare înscrierii, împreună cu alte informații relevante, se regăsesc aici: METODOLOGIE .

Persoanele interesate/aplicanții eligibili care doresc să se înscrie în concurs, pot afla mai multe detalii de la experții fiecărui partener, respectiv de la:

  • Claudia Pilat, expert FNTM, tel: 0745 861 220
  • Claudia Csabai, expert DAD EXPERTISE S.R.L, tel: 0744 541 445 și
  • Cristian Bora, expert Fundația PAEM Alba, tel: 0723 227 560.

Proiectul „Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia – MICESA“, cu o durată de 36 de luni, este derulat de Primăria Municipiului Alba Iulia, în parteneriat cu: DAD EXPERTISE S.R.L, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței  de Muncă Alba, Colegiul Tehnic „Dorin Pavel“ Alba Iulia, Fundația Națională a Tinerilor Manageri, Fundația PAEM Alba, Filiala de Cruce Roșie a Județului Alba.

Proiectul „Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia – MICESA“ este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capitalul Uman (POCU) 2014-2020.

Lista planurilor de afaceri propuse pentru finantare

SC DAD Expertise SRL, in parteneriat cu FUNDATIA PAEM ALBA, implementează proiectul cu titlul „Dezvoltare Antreprenoriala Durabila in Regiunea Centru”, cod SMIS POCU/82/3/7/103957, proiect finanțat prin FSE, in cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritara 3 Locuri de munca pentru toți, Componenta 1 România Start Up Plus.

Obiectivul general al proiectului consta in încurajarea antreprenorialului si a ocupării pe cont propriu, rezultate așteptate constând in formarea antreprenoriala a minim 312 persoane, susținerea financiara si tehnica a minim 36 întreprinderi nou înființate.

In cadrul concursului de planuri de afaceri organizat in cadrul proiectului, au fost depuse pana la data de 31 august 2018, un număr de 67 de planuri de afaceri. In urma evaluării acestora, 10 aplicații au fost respinse in faza de evaluare a conformității administrative (8 planuri) si eligibilității (2 planuri). Cele 57 de planuri de afaceri ramase in concurs, au fost ulterior evaluate tehnic si financiar, rezultatele fiind publicate in data de 8 octombrie a.c. După expirarea termenului de contestații si analizarea celor 6 contestații primite, 13 planuri de afaceri au fost respinse, ca urmare a obținerii unui scor mai mic de 65 de puncte, iar 44 de planuri au fost admise in urma evaluării tehnice si financiare, intrând in etapa de selecție.

Beneficiarii planurilor de afaceri propuse pentru finantare, vor primi pana vineri 19 octombrie a.c., pe adresele de email, informatii suplimentare privind organizarea si defasurarea interviurilor, precum si despre etapele urmatoare. In situația in care titularii planurilor de afaceri propuse pentru finanțare, nu vor participa sau nu vor promova interviul, nu vor efectua stagiile de practica, nu vor înființa firma sau nu mai doresc sa semneze contractele de subvenție, ori nu vor crea locurile de munca propuse in maxim 6 luni, de la semnarea contractelor de subvenție vor fi înlocuiți cu persoane din lista de rezerva.

Rezultate procedura de selectie

Lista planurilor de afaceri admise sau respinse in faza B, dupa contestatii

SC DAD Expertise SRL, in parteneriat cu FUNDATIA PAEM ALBA, implementează proiectul cu titlul „Dezvoltare Antreprenoriala Durabila in Regiunea Centru”, cod SMIS POCU/82/3/7/103957, proiect finanțat prin FSE, in cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritara 3 Locuri de munca pentru toți, Componenta 1 România Start Up Plus.

Obiectivul general al proiectului consta in încurajarea antreprenorialului si a ocupării pe cont propriu, rezultate așteptate constând in formarea antreprenoriala a minim 312 persoane, susținerea financiara si tehnica a minim 36 întreprinderi nou înființate. In cadrul proiectului, au fost formate antreprenorial un numar de 333 persoane, din toate cele 6 judete ale Regiunii Centru. Absolventii cursurilor de antreprenoriat, au avut in perioada 01 iulie-31 august, oportunitatea de a-si inscrie ideea de afaceri in cadrul concursului de planuri de afaceri. Astfel un numar de 67 de persoane, au fructificat oportunitatea oferita si si-au transmis planurile de afaceri pana la data de 31 august 2018.

Publicam atasat lista Planurilor de afaceri, si punctajele obtinute ca urmare a evaluarii tehnice si financiare – faza B. Fiecarui beneficiar i-au fost transmise deja prin e-mail, Notificarea privind rezultatul evaluarii si grilele de evaluare. Conform Metodologiei de evaluare si selectie, punctajul minim necesar pentru ca un plan de afaceri sa fie admis in etapa de selectie este de 65 de puncte.

Ulterior etapei de selectie, beneficiarii planurilor de afaceri selectate pentru finantare, vor fi invitati la un interviu de sustinere a planului de afaceri. Titularii planurilor de afaceri propusi in lista de rezerva, vor fi invitati la interviu, in situatia in care Beneficiarul unui plan de afaceri selectat pentru finantare, nu participa la interviu, ori nu mai doreste sa infiinteze firma/semneze contractul de subventie, este asociat majoritar intr-o alta intreprindere la data semnarii contractului de subventie, etc.

Lista planurilor de afaceri respinse in Faza A

SC DAD Expertise SRL, in parteneriat cu FUNDATIA PAEM ALBA, implementează proiectul cu titlul „Dezvoltare Antreprenoriala Durabila in Regiunea Centru”, cod SMIS POCU/82/3/7/103957, proiect finanțat prin FSE, in cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritara 3 Locuri de munca pentru toți, Componenta 1 România Start Up Plus.
Obiectivul general al proiectului consta in încurajarea antreprenorialului si a ocupării pe cont propriu, rezultate așteptate constând in formarea antreprenoriala a minim 312 persoane, susținerea financiara si tehnica a minim 36 întreprinderi nou înființate. In cadrul proiectului, au fost formate antreprenorial un numar de 333 persoane, din toate cele 6 judete ale Regiunii Centru. Absolventii cursurilor de antreprenoriat, au avut in perioada 01 iulie-31 august, oportunitatea de a-si inscrie ideea de afaceri in cadrul concursului de planuri de afaceri. Astfel un numar de 67 de persoane, au fructificat oportunitatea oferita si si-au transmis planurile de afaceri pana la data de 31 august 2018.

Publicam atasat lista Planurilor de afaceri, care in procesului de evaluare a conformitatii administrative si a eligibilitatii, au fost respinse la unul sau mai multe dintre cele 8 criterii de verificare. Persoanele ale caror planuri de afaceri au fost respinse, vor primi in cursul zilei de azi prin email, comunicarea rezultatului, insotita de grila de evaluare. Cei care nu vor primi azi aceasta comunicare, sunt rugati sa ne transmita un email la adresa office@dadexpertise.ro, pana luni 01 octombrie 2018.

IMPORTANT: prelungire termen de inscriere a planurilor de afaceri in concurs

SC DAD Expertise SRL, in parteneriat cu FUNDATIA PAEM ALBA, implementează proiectul cu titlul „Dezvoltare Antreprenoriala Durabila in Regiunea Centru”, cod SMIS POCU/82/3/7/103957, proiect finanțat prin FSE, in cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritara 3 Locuri de munca pentru toți, Componenta 1 România Start Up Plus.

Obiectivul general al proiectului consta in încurajarea antreprenorialului si a ocupării pe cont propriu, rezultatele așteptate constând in formarea antreprenoriala a minim 312 persoane, susținerea financiara si tehnica a minim 36 întreprinderi nou înființate.

Partenerii de proiect, intruniti in sedinta, azi 17 august 2018, au decis prelungirea termenului de depunere in concurs a planurilor de afaceri, pana la data de 31 august 2018, ora 16.00, raspunzand astfel interesului foarte mare manifestat de potențialii beneficari, multiplelor solicitari de amânare a termenului, dar și numeroaselor sesizări venite din partea acestora privind complexitatea procesului de elaborare.

Prelungirea perioadei de inscriere a planurilor de afaceri în concursul organizat in cadrul proiectului, are la bază următoarele considerente:

  1. Dorința de a asigura condiții optime pentru dezvoltarea unor planuri de afaceri care sa aiba un grad ridicat de calitate si un impact semnificativ în societate;
  2. Numar redus de planuri de afaceri primit pana la data de 17 august 2018, ora 12 (6 planuri de afaceri), aspect care pune in dificultate atingerea indicatorilor de proiect si implicit ai programului de finantare;
  3. Necesitatea asigurarii de sanse egale, in ceea ce priveste timpul necesar pregatirii planurilor de afaceri pentru concurs, pentru toti participantii la formarea profesionala antreprenoriala (ultimii participanti la instruire, au finalizat formarea profesioanala antreprenoriala in data de 14 august);
  4. Necesitatea notificarii si aprobarii de catre Organismul Intermediar Regional, a persoanelor din comisia de selectie a planurilor de afaceri.

Noul termen limită pentru depunerea planurilor de afaceri este 31 august 2018, ora 16.00. Pentru documentaiile transmise prin posta/curierat, termenul limita este indeplinit daca acesta corespunde cu data transmiterii prin posta.

Finalizarea cu succes a primului curs de antreprenoriat MICESA

Comunicat de presă

Avem bucuria să anunțăm primii 24 de absolvenți ai cursului de antreprenoriat realizat prin proiectul MICESA.

Timp de 5 zile, în perioada 20 – 24 iulie 2018, s-a desfășurat la Alba Iulia, primul curs de Inițiere în Competențe Antreprenoriale, acreditat ANC, organizat de Fundația Națională a Tinerilor Manageri – FNTM, în cadrul proiectului MICESA, pentru persoane interesate din comunitățile „Chicago“, „Goldiş” și „Pâclişa.

Trainerii FNTM ai acestui curs au fost Alin Angheluță (antreprenor, decan la MBA Româno-Canadian și cadru didactic la ASE București) și Mihai Roșca (directorul centrului de cercetare CEMARK și cadru didactic la ASE București). Aceștia i-au susținut pe cursanții MICESA și au parcurs împreună cu ei modulele de curs (Introducere în antreprenoriat, Organizarea activității, Strategii de marketing și promovare, Negocierea contractelor, Management financiar, Logistică și Plan de afacere).

Trainerii au lucrat alături de cursanți în dezvoltarea de planuri de afaceri, împărtășind cu aceștia experiențelor lor ca antreprenori și manageri.

Cursanții MICESA au susținut examenul final, compus dintr-o probă teoretică și una practică, pe 24 iulie 2018, în fața unei comisii ANC. Acestora le-au fost evaluate cunoștințele teoretice, dobândite în timpul zilelor de curs, iar planurile lor de afaceri au fost atent evaluate de membrii comisiei, fiind prezentate pe echipe, în timpul probei practice.

Din 25 de persoane înscrise la această sesiune de curs, 24 au absolvit cursul.

Îi felicităm pe aceștia, atât pentru promovarea examenului final, dar și pentru implicare și efortul depus în aceste zile! Ne dorim ca această experiență să le fie fost de folos, atât în finalizarea viitoarelor planuri de afaceri, cât și în dezvoltarea lor personală!

De asemenea, îi invităm pe beneficiarii MICESA înscriși la e-Learning să continue cu studiul online, parcurcând modulele de curs și finalizând testele, din cadrul platformei Întreprinzător în Turism.

Această etapă de educație antreprenorială îi ajută pe cursanți să se pregătească pentru participarea la Concursul de planuri de afaceri organizat prin proiectul MICESA, în perioada noiembrie 2018 – ianuarie 2019, prin care 15 de planuri de afaceri vor fi selelctate de partenerii FNTM, DAD Expertise și PAEM Alba.

Fiecare beneficiar cu plan de afacere selectat va primi finanțare de maximum 25.000 de euro (calculat la cursul InforEuro aferent lunii aprilie 2016) pentru demararea propriului business.

A doua sesiune de curs de antreprenoriat MICESA se va desfășura în perioada 6 – 10 septembrie 2018.


Proiectul MICESA este implementat de Municipiul Alba Iulia în parteneriat cu DAD EXPERTISE, Agenția JudețeanÄ pentru Ocuparea Forței  de Muncă Alba, Colegiul Tehnic „Dorin Pavel“ Alba Iulia, Fundația Națională a Tinerilor Manageri – FNTM, FUNDAȚIA PAEM ALBA și Filiala de Cruce Roșie a Județului Alba.

Proiectul e dedicat comunităților „Chicago“ (blocuri V5 și V6),„Goldiş”(blocuri 6BCD, 7BCD, 8 BCD) și „Pâclişa”(str. Alunului nr.1-20, str. Coastei, str. Mierlei, str. Rariștei, str. Văii, str. Carpenului – imobil 141 A-E, interval intersecție imobile 132, 153 – capăt stradă imobil 162). MICESA este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capitalul Uman (POCU) 2014-2020.