Lista planurilor de afaceri propuse pentru finantare

SC DAD Expertise SRL, in parteneriat cu FUNDATIA PAEM ALBA, implementează proiectul cu titlul „Dezvoltare Antreprenoriala Durabila in Regiunea Centru”, cod SMIS POCU/82/3/7/103957, proiect finanțat prin FSE, in cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritara 3 Locuri de munca pentru toți, Componenta 1 România Start Up Plus.

Obiectivul general al proiectului consta in încurajarea antreprenorialului si a ocupării pe cont propriu, rezultate așteptate constând in formarea antreprenoriala a minim 312 persoane, susținerea financiara si tehnica a minim 36 întreprinderi nou înființate.

In cadrul concursului de planuri de afaceri organizat in cadrul proiectului, au fost depuse pana la data de 31 august 2018, un număr de 67 de planuri de afaceri. In urma evaluării acestora, 10 aplicații au fost respinse in faza de evaluare a conformității administrative (8 planuri) si eligibilității (2 planuri). Cele 57 de planuri de afaceri ramase in concurs, au fost ulterior evaluate tehnic si financiar, rezultatele fiind publicate in data de 8 octombrie a.c. După expirarea termenului de contestații si analizarea celor 6 contestații primite, 13 planuri de afaceri au fost respinse, ca urmare a obținerii unui scor mai mic de 65 de puncte, iar 44 de planuri au fost admise in urma evaluării tehnice si financiare, intrând in etapa de selecție.

Beneficiarii planurilor de afaceri propuse pentru finantare, vor primi pana vineri 19 octombrie a.c., pe adresele de email, informatii suplimentare privind organizarea si defasurarea interviurilor, precum si despre etapele urmatoare. In situația in care titularii planurilor de afaceri propuse pentru finanțare, nu vor participa sau nu vor promova interviul, nu vor efectua stagiile de practica, nu vor înființa firma sau nu mai doresc sa semneze contractele de subvenție, ori nu vor crea locurile de munca propuse in maxim 6 luni, de la semnarea contractelor de subvenție vor fi înlocuiți cu persoane din lista de rezerva.

Lista planurilor de afaceri castigatoare 

Avand in vedere noile standarde GDPR, lista poate fi vizualizata, pe baza unei solicitari scrise. Va rugam mentionati calitatea in care o solicitati si adresa de email pentru corespondenta.

Lista planurilor de afaceri admise sau respinse in faza B, dupa contestatii

SC DAD Expertise SRL, in parteneriat cu FUNDATIA PAEM ALBA, implementează proiectul cu titlul „Dezvoltare Antreprenoriala Durabila in Regiunea Centru”, cod SMIS POCU/82/3/7/103957, proiect finanțat prin FSE, in cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritara 3 Locuri de munca pentru toți, Componenta 1 România Start Up Plus.

Obiectivul general al proiectului consta in încurajarea antreprenorialului si a ocupării pe cont propriu, rezultate așteptate constând in formarea antreprenoriala a minim 312 persoane, susținerea financiara si tehnica a minim 36 întreprinderi nou înființate. In cadrul proiectului, au fost formate antreprenorial un numar de 333 persoane, din toate cele 6 judete ale Regiunii Centru. Absolventii cursurilor de antreprenoriat, au avut in perioada 01 iulie-31 august, oportunitatea de a-si inscrie ideea de afaceri in cadrul concursului de planuri de afaceri. Astfel un numar de 67 de persoane, au fructificat oportunitatea oferita si si-au transmis planurile de afaceri pana la data de 31 august 2018.

Publicam atasat lista Planurilor de afaceri, si punctajele obtinute ca urmare a evaluarii tehnice si financiare – faza B. Fiecarui beneficiar i-au fost transmise deja prin e-mail, Notificarea privind rezultatul evaluarii si grilele de evaluare. Conform Metodologiei de evaluare si selectie, punctajul minim necesar pentru ca un plan de afaceri sa fie admis in etapa de selectie este de 65 de puncte.

Ulterior etapei de selectie, beneficiarii planurilor de afaceri selectate pentru finantare, vor fi invitati la un interviu de sustinere a planului de afaceri. Titularii planurilor de afaceri propusi in lista de rezerva, vor fi invitati la interviu, in situatia in care Beneficiarul unui plan de afaceri selectat pentru finantare, nu participa la interviu, ori nu mai doreste sa infiinteze firma/semneze contractul de subventie, este asociat majoritar intr-o alta intreprindere la data semnarii contractului de subventie, etc.

 • Rezultatele evaluarii tehnice si financiare
 • Rezultate finale ale evaluarii tehnice si financiare
Avand in vedere noile standarde GDPR, lista poate fi vizualizata, pe baza unei solicitari scrise. Va rugam mentionati calitatea in care o solicitati si adresa de email pentru corespondenta.

Lista planurilor de afaceri respinse in Faza A

SC DAD Expertise SRL, in parteneriat cu FUNDATIA PAEM ALBA, implementează proiectul cu titlul „Dezvoltare Antreprenoriala Durabila in Regiunea Centru”, cod SMIS POCU/82/3/7/103957, proiect finanțat prin FSE, in cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritara 3 Locuri de munca pentru toți, Componenta 1 România Start Up Plus.
Obiectivul general al proiectului consta in încurajarea antreprenorialului si a ocupării pe cont propriu, rezultate așteptate constând in formarea antreprenoriala a minim 312 persoane, susținerea financiara si tehnica a minim 36 întreprinderi nou înființate. In cadrul proiectului, au fost formate antreprenorial un numar de 333 persoane, din toate cele 6 judete ale Regiunii Centru. Absolventii cursurilor de antreprenoriat, au avut in perioada 01 iulie-31 august, oportunitatea de a-si inscrie ideea de afaceri in cadrul concursului de planuri de afaceri. Astfel un numar de 67 de persoane, au fructificat oportunitatea oferita si si-au transmis planurile de afaceri pana la data de 31 august 2018.

Publicam atasat lista Planurilor de afaceri, care in procesului de evaluare a conformitatii administrative si a eligibilitatii, au fost respinse la unul sau mai multe dintre cele 8 criterii de verificare. Persoanele ale caror planuri de afaceri au fost respinse, vor primi in cursul zilei de azi prin email, comunicarea rezultatului, insotita de grila de evaluare. Cei care nu vor primi azi aceasta comunicare, sunt rugati sa ne transmita un email la adresa office@dadexpertise.ro, pana luni 01 octombrie 2018.

 • Lista planurilor de afaceri respinse in faza de evaluare a conformitatii administrative si a eligibilitatii
Avand in vedere noile standarde GDPR, lista poate fi vizualizata, pe baza unei solicitari scrise. Va rugam mentionati calitatea in care o solicitati si adresa de email pentru corespondenta.

Concurs planuri de afaceri

SC DAD Expertise SRL, in parteneriat cu FUNDATIA PAEM ALBA, implementează proiectul cu titlul „Dezvoltare Antreprenoriala Durabila in Regiunea Centru”, cod SMIS POCU/82/3/7/103957, proiect finanțat prin FSE, in cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritara 3 Locuri de munca pentru toți, Componenta 1 România Start Up Plus.

In cadrul proiectului, au fost formate antreprenorial un numar de 333 persoane, din toate cele 6 judete ale Regiunii Centru. Absolventii cursurilor de antreprenoriat, au avut in perioada 01 iulie-31 august, oportunitatea de a-si inscrie ideea de afaceri in cadrul concursului de planuri de afaceri. Astfel un numar de 67 de persoane, au fructificat oportunitatea oferita si si-au transmis planurile de afaceri pana la data de 31 august 2018, ora 16. Au fost primite un numar de 43 de planuri de afaceri din Alba, 8 din Sibiu, 5 din Brasov,  4 din Harghita, 3 din Covasna si 4 din Mures.

Dezvoltare antreprenoriala durabila în Regiunea Centru, SMIS 103957

Calendar estimativ al activităților de proiect

 

 Update: 27.09.2018

Calendar ACTUALIZAT

 1. 28 septembrie 2018: publicarea listei planurilor de afaceri respinse in faza A- Conformitate Administrativa si Eligibilitate;
 2. 08 octombrie 2018: publicarea listei intermediare a rezultatelor evaluarii – faza B;
 3. 09-18 octombrie 2018: solutionarea eventualelor contestatii;
 4. 19 octombrie 2018: publicarea rezultatelor finale: lista planurilor de afaceri selectate pentru finantare, a celor propuse ca rezerva si a celor respinse (conform capitolului 4 din Metodologia de evaluare si selectie).
 5. 22-31 octombrie 2018: interviuri cu câștigătorii concursului;
 6. 01 noiembrie – 29 noiembrie 2018: efectuare stagii de practica in intreprinderi cu activități similare
 Update: 04 septembrie 2018

Calendar ACTUALIZAT

 1. 05 septembrie-05 octombrie 2018: evaluarea planurilor de afaceri;
 2. 08 octombrie 2018: publicarea rezultatelor concursului de planuri de afaceri.
 3. 15-20 octombrie 2018: interviuri cu câștigătorii concursului;
 4. 22 octombrie – 15 noiembrie 2018: efectuare stagii de practica in intreprinderi cu activități similare.
Update: 17 august 2018

Calendar ACTUALIZAT

 1. 01 iulie-31 august 2018, ora 16.00: înscrierea în concurs a planurilor de afaceri ; a se vedea Metodologia.
 2. 03 septembrie-20 septembrie 2018: evaluarea planurilor de afaceri;
 3. 21 septembrie 2018: publicarea rezultatelor concursului de planuri de afaceri.
 4. 17-21 septembrie 2018: interviuri cu câștigătorii concursului;
 5. 28 septembrie – 12 octombrie: efectuare stagii de practica in intreprinderi cu activități similare.

 

 UPDATE: 18.06.2018

 

Calendar revizuit

 1. 15 si 25 iunie 2018 – demarare cursuri în Alba Iulia, jud. Alba. Mai sunt 11 locuri disponibile;
 2. 20 iunie 2018 – demarare curs în Târgu Secuiesc, jud. Covasna. Nu mai sunt locuri. Grupa maxima de 28 persoane.
 3. 01 iulie-20 august 2018: înscrierea în concurs a planurilor de afaceri ; a se vedea Metodologia.
 4. 21 august-12 septembrie 2018: evaluarea planurilor de afaceri;
 5. 14 septembrie 2018: publicarea rezultatelor concursului de planuri de afaceri.
 6. 17-21 septembrie 2018: interviuri cu câștigătorii concursului;
 7. 24 septembrie – 12 octombrie: efectuare stagii de practica in intreprinderi cu activități similare.

Data limita de înscriere la ultimele cursuri de formare antreprenoriala:
• Alba – 22 iunie 2018.

 

 UPDATE: 08.06.2018

In data de 4 iunie 2018, au fost demarate cursurile de formare în județele: Brașov, Sibiu și Mureș. Se mai pot face înscrieri în județele Covasna și Alba.

Rugam persoanele care au completat formularul online, sa transmită electronic și restul formularelor de înscriere, pana în data de 14 mai 2018, în caz contrar consideram ca nu mai doresc sa participe la activitățile proiectului.

Calendar revizuit

 1. 15 iunie 2018 – demarare curs în Târgu Secuiesc, jud. Covasna. Mai sunt 2 locuri disponibile;
 2. 18 iunie 2018 – demarare curs în Alba Iulia, jud. Alba. Mai sunt 4 locuri disponibile.
 3. 01-30 iulie: perioada de depunere online a planurilor de afaceri pentru concurs;
 4. 31 iulie-14 august 2018: evaluarea planurilor de afaceri;
 5. 17 august 2018: publicarea rezultatelor concursului de planuri de afaceri

Datele limita de înscriere la cursurile de formare:
• Covasna – 15 iunie 2018;
• Alba – 17 iunie 2018.

 GRAFIC ESTIMATIV AL ACTIVITĂȚILOR ÎN PERIOADA 18 MAI-17 AUGUST 2018

1. 29 mai 2018 – demarare curs in Iernut, jud. Mureș.
2. 4 iunie 2018 – demarare curs in municipiul Brașov, jud. Brașov.
3. 8 iunie 2018 – demarare curs in Alba Iulia, jud. Alba. Mai sunt 5 locuri disponibile.
4. 8 iunie 2018 – demarare curs in Sibiu, jud. Sibiu. Mai sunt 7 locuri disponibile.
5. 11 iunie 2018 – demarare curs in Târgu Secuiesc, jud. Covasna. Mai sunt 8 locuri disponibile
6. 18 iunie 2018 – demarare curs in Sfântu Gheorghe, jud. Covasna. Mai sunt 10 locuri disponibile.
7. 01-30 iulie: perioada de depunere online a planurilor de afaceri pentru concurs;
8. 31 iulie-14 august 2018: evaluarea planurilor de afaceri;
9. 17 august 2018: publicarea rezultatelor concursului de planuri de afaceri

Datele limita de înscriere la cursurile de formare:
• Brașov -30 mai 2018;
• Mureș – 28 mai 2018;
• Sibiu – 4 iunie 2018;
• Covasna – 15 iunie 2018;
• Alba – 20 iunie 2018.

Metodologia de selecție a planurilor de afaceri

Concursul de Planuri de Afaceri se desfășoară în cadrul Activității 1, în cadrul proiectului „Dezvoltare Antreprenoriala Durabila in Regiunea Centru”, SMIS 103957, derulat de SC DAD Expertise SRL în parteneriat cu FUNDATIA PAEM ALBA.

Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeana, prin Fondul Social European, Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană

În cadrul concursului de idei de afaceri vor fi selectate minim 36 de idei de afaceri, din care:
• număr intreprinderi nou infiintate in cadrul proiectului (de către persoane beneficiare a cursurilor de formare din cadrul proiectului): minim 33;
• număr intreprinderi dezvoltate/infiintate din cadrul publicului larg/grupului țintă: maxim3.

Condiții pentru selecția planurilor de afaceri:
• minim 3 idei de afaceri vor fi selectate pentru fiecare județ din aria de implementare a proiectului (județele Alba, Sibiu, Brasov, Covasna, Hargita si Mures);
• 100% din ideile de afaceri selectate trebuie să fie dezvoltate de persoane din grupul țintă eligibil (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) ce intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în zona urbană.

Metodologia de selectie, include si urmatoarele documente:

Anexa 1. Plan de afaceri – model standard
Anexa 1.a. Finanţarea proiectului
Anexa 2. Criterii de verificare a eligibilității si conformității planului de afaceri
Anexa 3. Grila de evaluare a planurilor de afaceri
Anexa 4. Codurile CAEN eligibile pentru prezenta schemă de minimis
Anexa 5. Declaraţie de eligibilitate
Anexa 6. Declarația privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre inanțare
Anexa 7. Declarație de angajament
Anexa 8. Declaraţie evitare a incompatibilităţii
Anexa 9. Declaraţie evitare dubla finanţare
Anexa 10. Contestaţie rezultate Concurs Planuri de Afaceri
Anexa 11. Contract de subventie
Anexa 12. Cerere tip de înscriere și înregistrare Plan de afaceri

Intregul pachet de documente, poate fi descarcat aici.

Seminar de informare pentru potențialii beneficiari din județul Mureș

DAD Expertise SRL, a organizat în data de 10 mai 2018 la Liceul Tehnologic Iernut, un seminar de informare pentru persoanele interesate sa participe la activitățile proiectului „Dezvoltare Antreprenoriala Durabila în Regiunea Centru”, cod SMIS 103957, proiect finanțat prin FSE, în cadrul Programului Operațional Capital Uman. Cu aceasta ocazie, au fost prezentate obiectivele și activitățile proiectului, condițiile de înscriere și participare pentru potențialii beneficiari, calendarul general al implementării celor mai importante activități: formarea antreprenoriala gratuita, concursul de planuri de afaceri și implementarea celor 36 de planuri de afaceri care vor fi finanțate cu sume maxime de 178340 lei.

 

Seminar de informare pentru potențialii beneficiari din județul Covasna

DAD Expertise SRL, a organizat în data de 3 mai 2018, începând cu orele 16.00, un seminar de informare pentru persoanele interesate sa participe la activitățile proiectului „Dezvoltare Antreprenoriala Durabila în Regiunea Centru”, cod SMIS 103957, proiect finanțat prin FSE, în cadrul Programului Operațional Capital Uman. Întâlnirea a avut loc, în Sala Erzsébet, str. Curtea 44 nr. 1, din municipiul Târgu Secuiesc. Cu aceasta ocazie, au fost prezentate obiectivele și activitățile proiectului, condițiile de înscriere și participare pentru potențialii beneficiari, calendarul general al implementării celor mai importante activități: formarea antreprenoriala gratuita, concursul de planuri de afaceri și implementarea celor 36 de planuri de afaceri.

Curs de formare antreprenoriala

Luni, 23 aprilie 2018, orele 16.00, in sala PAEM situata in Alba Iulia, str. Traian nr. 8, a fost demarat primul curs de formare antreprenoriala în cadrul proiectului „Dezvoltare Antreprenoriala Durabila in Regiunea Centru”, Contract POCU/82/3/7/103957, proiect finanțat prin FSE, in cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritara 3 Locuri de munca pentru toți, Componenta 1 România Start Up Plus, Operațiunea Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana, pentru primii 28 de participanți din județul Alba, înscriși la activitățile proiectului pe parcursul lunilor martie și aprilie. Relații suplimentare privind condițiile de înscriere la urmatoarele sesiuni de instruire: telefon 0358401303, persoana de contact Crișan Alina.