StartUP Hub Centru

SC DAD EXPERTISE SRL, participă în calitate de partener la implementarea proiectului StartUP HUB Centru, Contract nr. POCU/82/3/7/105152, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, linia de finanțare România Start UP Plus, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Prioritatea de investiție 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.  Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni incepand cu data de 15.01.2018.

Prin proiect s-a asigurat instruire antreprenorială pentru mai mult de 320 de persoane din Regiunea Centru și ulterior, finanțarea a minim 36 de planuri de afaceri.

In prezent, in cadrul acestui proiect, se derulează activitatea 2 Implementarea planurilor de afaceri, respectiv sub-activitatea 2.4 – Monitorizarea planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului. La acest moment, toți beneficiarii ajutorului de minimis au primit prima tranșă a sprjinului financiar, urmând ca în perioada imediat următoare să deruleze achiziții și să creeze noi locuri de muncă.

Pentru atingerea tuturor obiectivelor și indicatorilor asumați în contractul de subvenție, beneficiarii ajutorului de minimis vor fi sprijiniti în toate etapele de implementare a planurilor de afaceri de către consilierii antreprenoriali/monitorizare. În acest sens vor fi verificate rapoarte periodice de progres, documente justificative, se va monitoriza fluctuația de personal, se vor organiza vizite de monitorizare, se vor colecta date și informații calitative și cantitative necesare la elaborarea unui studiu privind antreprenoriatul în Regiunea Centru, etc.

Orice informații suplimentare pot fi solicitate prin telefon la numărul 0358401303, în scris pe adresa de e-mail office@dadexpertise.ro, sau la sediul societății în Alba Iulia, str. Piața Consiliul Europei, Bl.32E/22.

Rezultate concurs planuri de afaceri MICESA

Proiectul „Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia – MICESA“, cu o durată de 36 de luni, este derulat de Primăria Municipiului Alba Iulia, în parteneriat cu: DAD EXPERTISE S.R.L, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba, Colegiul Tehnic „Dorin Pavel“ Alba Iulia, Fundația Națională a Tinerilor Manageri – FNTM, FUNDAȚIA PAEM ALBA, Filiala de Cruce Roșie a Județului Alba.

Activităţile proiectului se derulează în Alba Iulia și vizează trei comunităţi marginalizate (non-romă): „Chicago“ (2 blocuri de pe strada Gladiolelor, cu 130 de apartamente), „Goldiş” (trei blocuri de pe strada V. Goldiş, nr.12, 14 și 16, cu 201 apartamente locuite) și „Pâclişa” (910 persoane potrivit actelor colectate de experții proiectului, în faza de cercetare).

Proiectul „Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia – MICESA“ este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capitalul Uman (POCU) 2014-2020.

Fundația Națională a Tinerilor Manageri – FNTM, partener în cadrul proiectului „Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia – MICESA“, anunță finalizarea concursului de planuri de afaceri. În cadrul concursului, s-au înscris 20 de participanți ale căror planuri de afaceri au fost evaluate de juriul FNTM, alcătuit din reprezentanți ai mediului de afaceri și ai patronatelor. Concursul a constat în parcurgerea a două etape: evaluarea propriu-zisă a planurilor de afaceri depuse și susținerea interviurilor de către candidați în perioada 19-20 ianuarie 2019, la Hotel Hermes, Alba Iulia, conform programării publicate.

În această a doua etapă, fiecare dintre cei 18 candidați prezenți (2 au absentat) a avut la dispoziție 30 de minute pentru a prezenta ideea sa de afacere, punctele forte ale acesteia, dar și pentru a răspunde întrebărilor adresate de membrii juriului în baza planului de afacere depus. În urma finalizării procesului de evaluare a planurilor de afaceri depuse în concurs, a fost alcătuit un clasament, în ordinea descrescătoare a punctajelor totale obținute (50% punctaj plan de afacere si 50% punctaj interviu), fiecare candidat fiind notificat asupra rezultatelor obtinute.

Mulțumim tuturor candidaților pentru participarea la concursul de planuri de afaceri MICESA! Apreciem întregul efort depus în conturarea ideilor de afaceri și în susținerea acestora în cadrul interviurilor.

Prin proiectul MICESA au fost selectate spre finanțare un număr total de 15 planuri de afaceri, alocate spre monitorizare câte 5 pentru fiecare din cei 3 parteneri: FNTM, SC DAD Expertise SRL și Fundația PAEM Alba. Valoarea grantului/ ajutorului de minimis pentru fiecare plan de afacere este de maximum 25.000,00 Euro (calculat la cursul inforeuro aferent lunii aprilie 2016, 1 Euro = 4,4623 RON).

Am închis perioada de depunere a planurilor de afaceri în cadrul proiectului MICESA!

 

Marți, 18 decembrie, s-a încheiat perioada de depunere a dosarelor pentru concursul de planuri de afaceri, organizat de către Fundația Națională a Tinerilor Manageri – FNTM, DAD Expertise SRL și Fundația PAEM Alba, în cadrul proiectului MICESA – „Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia“.

În urma centralizării documentelor trimise de beneficiari către FNTM și experții partenerilor DAD Expertise SRL și Fundația PAEM Alba, mai jos regăsiți lista cu cei 19 beneficiari înscriși în concursul de planuri de afaceri MICESA.

Începând cu sfârșitul lunii decembrie 2018, juriul proiectului MICESA, format din experți ai Fundației Naționale a Tinerilor Manageri – FNTM, va evalua dosarele de aplicare și va selecta câștigătorii concursului, până la sfârșitul lunii ianuarie 2019.
Interviurile cu fiecare candidat vor avea loc la Alba Iulia, după 10 ianuarie 2019. Data exactă va fi stabilită și comunicată ulterior candidaților, în luna ianuarie 2019.

În urma evaluării și interviului, vor fi selectate prin proiectul MICESA spre finanțare un număr total de 15 planuri de afaceri, câte 5 pentru fiecare dintre cei 3 parteneri. Valoarea grantului/ ajutorului de minimis este de maximum 25.000,00 Euro (suma va fi acordată în lei, calculați la cursul inforeuro aferent lunii aprilie 2016, respectiv 1 Euro = 4,4623 RON), respectiv suma de maxim 111.557,50 lei fiecare.

Proiectul „Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia – MICESA“, cu o durată de 36 de luni, este derulat de Primăria Municipiului Alba Iulia, în parteneriat cu: DAD EXPERTISE S.R.L, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba, Colegiul Tehnic „Dorin Pavel“ Alba Iulia, Fundația Națională a Tinerilor Manageri – FNTM, FUNDAȚIA PAEM ALBA, Filiala de Cruce Roșie a Județului Alba.

Activităţile proiectului se derulează în Alba Iulia și vizează trei comunităţi marginalizate (non-romă): „Chicago“ (2 blocuri de pe strada Gladiolelor, cu 130 de apartamente), „Goldiş” (trei blocuri de pe strada V. Goldiş, nr.12, 14 și 16, cu 201 apartamente locuite) și „Pâclişa” (910 persoane potrivit actelor colectate de experții proiectului, în faza de cercetare).

Proiectul „Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia – MICESA“ este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capitalul Uman (POCU) 2014-2020.

 

 

Lansarea concursului de planuri de afaceri in cadrul proiectului MICESA

Fundația Națională a Tinerilor Manageri – FNTM, DAD EXPERTISE S.R.L și Fundația PAEM Alba, parteneri în cadrul proiectului MICESA – „Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia“, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, anunță lansarea Concursului de planuri de afaceri în data de 5 decembrie 2018.

Perioada de depunere a dosarelor în Concursul de planuri de afaceri este 5 – 18 decembrie (ora 17:00) 2018.

Prin Proiectul MICESA vor fi selectate spre finanțare un număr total de 15 planuri de afaceri, câte 5 pentru fiecare dintre cei 3 parteneri. Valoarea grantului/ ajutorului de minimis este de maximum 25.000,00 Euro (suma va fi acordată în lei, calculați la cursul inforeuro aferent lunii aprilie 2016, respectiv 1 Euro = 4,4623 RON), respectiv suma de maxim 111.557,50 lei fiecare.

Aplicanții eligibili vor trebui să depună documentele menționate în Metodologia de selecție a planurilor de afaceri și să respecte cerințele acesteia.

Documentele necesare înscrierii, împreună cu alte informații relevante, se regăsesc aici: METODOLOGIE .

Persoanele interesate/aplicanții eligibili care doresc să se înscrie în concurs, pot afla mai multe detalii de la experții fiecărui partener, respectiv de la:

 • Claudia Pilat, expert FNTM, tel: 0745 861 220
 • Claudia Csabai, expert DAD EXPERTISE S.R.L, tel: 0744 541 445 și
 • Cristian Bora, expert Fundația PAEM Alba, tel: 0723 227 560.

Proiectul „Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia – MICESA“, cu o durată de 36 de luni, este derulat de Primăria Municipiului Alba Iulia, în parteneriat cu: DAD EXPERTISE S.R.L, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței  de Muncă Alba, Colegiul Tehnic „Dorin Pavel“ Alba Iulia, Fundația Națională a Tinerilor Manageri, Fundația PAEM Alba, Filiala de Cruce Roșie a Județului Alba.

Proiectul „Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia – MICESA“ este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capitalul Uman (POCU) 2014-2020.

Finalizarea cu succes a primului curs de antreprenoriat MICESA

Comunicat de presă

Avem bucuria să anunțăm primii 24 de absolvenți ai cursului de antreprenoriat realizat prin proiectul MICESA.

Timp de 5 zile, în perioada 20 – 24 iulie 2018, s-a desfășurat la Alba Iulia, primul curs de Inițiere în Competențe Antreprenoriale, acreditat ANC, organizat de Fundația Națională a Tinerilor Manageri – FNTM, în cadrul proiectului MICESA, pentru persoane interesate din comunitățile „Chicago“, „Goldiş” și „Pâclişa.

Trainerii FNTM ai acestui curs au fost Alin Angheluță (antreprenor, decan la MBA Româno-Canadian și cadru didactic la ASE București) și Mihai Roșca (directorul centrului de cercetare CEMARK și cadru didactic la ASE București). Aceștia i-au susținut pe cursanții MICESA și au parcurs împreună cu ei modulele de curs (Introducere în antreprenoriat, Organizarea activității, Strategii de marketing și promovare, Negocierea contractelor, Management financiar, Logistică și Plan de afacere).

Trainerii au lucrat alături de cursanți în dezvoltarea de planuri de afaceri, împărtășind cu aceștia experiențelor lor ca antreprenori și manageri.

Cursanții MICESA au susținut examenul final, compus dintr-o probă teoretică și una practică, pe 24 iulie 2018, în fața unei comisii ANC. Acestora le-au fost evaluate cunoștințele teoretice, dobândite în timpul zilelor de curs, iar planurile lor de afaceri au fost atent evaluate de membrii comisiei, fiind prezentate pe echipe, în timpul probei practice.

Din 25 de persoane înscrise la această sesiune de curs, 24 au absolvit cursul.

Îi felicităm pe aceștia, atât pentru promovarea examenului final, dar și pentru implicare și efortul depus în aceste zile! Ne dorim ca această experiență să le fie fost de folos, atât în finalizarea viitoarelor planuri de afaceri, cât și în dezvoltarea lor personală!

De asemenea, îi invităm pe beneficiarii MICESA înscriși la e-Learning să continue cu studiul online, parcurcând modulele de curs și finalizând testele, din cadrul platformei Întreprinzător în Turism.

Această etapă de educație antreprenorială îi ajută pe cursanți să se pregătească pentru participarea la Concursul de planuri de afaceri organizat prin proiectul MICESA, în perioada noiembrie 2018 – ianuarie 2019, prin care 15 de planuri de afaceri vor fi selelctate de partenerii FNTM, DAD Expertise și PAEM Alba.

Fiecare beneficiar cu plan de afacere selectat va primi finanțare de maximum 25.000 de euro (calculat la cursul InforEuro aferent lunii aprilie 2016) pentru demararea propriului business.

A doua sesiune de curs de antreprenoriat MICESA se va desfășura în perioada 6 – 10 septembrie 2018.


Proiectul MICESA este implementat de Municipiul Alba Iulia în parteneriat cu DAD EXPERTISE, Agenția JudețeanÄ pentru Ocuparea Forței  de Muncă Alba, Colegiul Tehnic „Dorin Pavel“ Alba Iulia, Fundația Națională a Tinerilor Manageri – FNTM, FUNDAȚIA PAEM ALBA și Filiala de Cruce Roșie a Județului Alba.

Proiectul e dedicat comunităților „Chicago“ (blocuri V5 și V6),„Goldiş”(blocuri 6BCD, 7BCD, 8 BCD) și „Pâclişa”(str. Alunului nr.1-20, str. Coastei, str. Mierlei, str. Rariștei, str. Văii, str. Carpenului – imobil 141 A-E, interval intersecție imobile 132, 153 – capăt stradă imobil 162). MICESA este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capitalul Uman (POCU) 2014-2020.

Conferința de motivare antreprenorială „Alba Iulia 360”

Comunicat de presă

27 iulie 2018

Conferința proiectului „Alba Iulia 360” a reunit în 25 iulie 2018, persoane din cinci dintre cele mai defavorizate comunități din municipiu, oficiali ai primăriei și oameni de afaceri. Cei peste 160 de  participanți au căutat împreună cele mai potrivite soluții de afaceri pentru a dinamiza comunitățile Zgura, Partoş, Trandafirilor, Barbu Lăutaru, Ciocârliei-Pompieri.

„Este un program pentru voi, un program care fără voi nu se face”, le-a spus locuitorilor din cele cinci comunități defavorizate primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava, care a subliniat importanța acestui proiect european derulat de primărie în parteneriat cu firme, instituții și fundații. Primarul Hava a arătat oportunitățile oferite de „Alba Iulia 360” privind completarea studiilor și angajarea, programe tip „școală după școală” pentru copii, îmbunătățirea condițiilor de locuit, asistență medicală, sprijin pentru deschiderea unei mici afaceri. „Nu trebuie să vă obişnuiţi cu sărăcia. Nu trebuie să rămâneţi săraci. Atât voi, dar mai ales tinerii și copiii voștri trebuie să aibă o șansă în plus să facă ceva”, le-a spus primarul participanților.

Moderatorul conferinței, Marius Bostan, antreprenor, co-fondator al Fundației Naționale a Tinerilor Manageri și RePatriot, fost ministru al Comunicațiilor, a subliniat aceeași temă: „Să nu crezi niciodată că dacă ești dintr-o anumită zonă nu ai nicio șansă pentru că așa îți creezi o barieră  și nu scapi de viața grea”. Și a dat exemplul său, al copilului dintr-un sat vrâncean, care a studiat în condiții grele, care s-a pregătit și care a descoperit cum „oameni care au reușit să facă o afacere au creat oportunități de dezvoltare și pentru ceilalți din comunitate.”

Viceprimarul Gabriel Pleșa a expus, pe scurt, dorința municipalității, „ca la sfârșitul acestui proiect să aveți și condiții de viață mai bune, dar și o altă perspectivă“.

Managerul proiectului „Alba Iulia 360”, Crina Dumitrescu, a insistat pe necesitatea perseverenței, cerându-le participanților să fie alături de experții proiectului care se află pe teren în cele cinci comunități căutând soluții individuale pentru problemele familiilor respective: „Ascultați-le sfaturile, nu așteptați recompensa imediată, ci așteptați, căci este ceva mai bun. Să fiți hotărâți să doriți să vă schimbți viața. Veți afla mijloace prin care puteți să deveniți proprii dumneavoastră angajatori, proprii dumneavoastră stăpâni. Să avem tăria să mergem până la capăt.”

Nicu Neag, responsabil de promovarea proiectului din partea Municipiului Alba Iulia, a arătat că fiecare dintre cele 560 de persoane selectate va beneficia de cel puțin două măsuri de sprijin (educaţie, servicii socio-medicale, ocupare, antreprenoriat, îmbunătățirea condiţiilor de  locuit, asistență juridică pentru reglementarea actelor personale). „Proiectul nu se limitează doar la ajutorul clasic”, a pus Nicu Neag, „ci vă provoacă să înființați afaceri și să ajungeți să vă încredeți în forțele proprii”.

Valentin Miron, președintele Fundației Naționale a Tinerilor Manageri, a prezentat în detaliu componenta antreprenorială a proiectului. Altel spus, toți pașii pe care trebuie să-i urmeze cei care vor să înființeze afaceri: de la consiliere antreprenorială, la  cursuri de inițiere în antreprenoriat și până la concursurile de planuri de afaceri. Afacerile selectate vor fi susținute prin micro-granturi de 25.000 euro. „Cum am făcut primii bani cum i-am și cheltuit” , a povestit Valentin Miron începuturile sale în afaceri. „Am înțeles că am nevoie să învăț cum să fac să țin acești bani după ce îi fac și cum să fac mai mulți bani. Fără un pic de învățătură nu se poate. Trebuie să învățați chestiile elementare ca să aveți succes. Cursurile vor fi facute față în față, cu profesor, cinci zile de curs și o zi de evaluare.”

Pe lângă sprijinul Primăriei, este necesar sprijinul comunității de afaceri către comunitățile în care aceste afaceri se deschid, a spus Viorel Ghețe, managerul BPI Management Consulting România SRL, partener în „Alba Iulia 360”.  Cursurile oferite de BPI au o importantă componentă practică.

„Ne dorim să fim o punte între dumneavoastră și potențialii angajatori”, a arătat Adrian Octavian Avram, consilier al DAD Expertise SRL, partener în proiect. DAD Expertise va organiza sesiuni individuale cu acei membri din cele cinci comunități interesați de antreprenoriat pentru identificarea celor mai potrivite idei de afaceri, atât pentru persoanele în cauză, dar și pentru comunitate.

Evenimentul a avut o secțiune dedicată poveștilor de succes a unor antreprenori din zona Alba-Sibiu: Claudia Pilat – proprietarul agropensiunii Insula Christiana; Călin Mătieș – „autorul” Pitei de Sântimbru decalarată de ministerul Agriculturii produsul tradițional al anului în 2015 și 2017;  și Nicolae Romoșan – producătorul Cașcavalului de casă Romoșan.

Importanța participării la cursurile de antreprenoriat și calendarul acestora  au fost explicate de doi dintre  trainerii acestor programe: Cristian Tatu – cadru universitar la ASE, Viorel Udma – director general al Accendo International și Cristian Tudorescu – analist financiar Explore Asset Management.

În cele cinci zone defavorizate vizate de „Alba iulia 360” există un segment important de populație de etnie romă. „Indiferent de cum vă tratează cineva, de cum vă vorbește, de cum cum se uită la dumneavoastră”, le-a spus participanților, la finalul conferinței, avocatul Dezideriu Gherghely, expert în non-discriminare al Asociației pentru Dezvoltare și Incluziune Socială, partener in proiect, „nu lăsați să vă dezamagească chestiunea aceasta. Sigur, te lovește, te doare, dar schimbați-o într-o motivare puternică. Să demonstrați invers. În tot ceea ce faceti urmăriți: încredere, motivare, stimă de sine și educare și auto-educare.”


Conferinţa de motivare antreprenorială s-a desfășurat în cadrul proiectul „Alba Iulia 360“(cod POCU/18/4/1/101639)cu o durată de 36 de luni, derulat de Primăria Municipiului Alba Iulia, în parteneriat cu: Liceul de Arte ,,Regina Maria” Alba Iulia, Fundația Națională a Tinerilor Manageri, Filiala de Cruce Roșie a Județului Alba, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba, Fundația PAEM Alba, DAD EXPERTISE S.R.L., BPI Management Consulting România SRL, INTRATEST S.A., Universitatea „1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia, Asociația pentru Dezvoltare și Incluziune Socială.
Condițiile concrete de acces în proiect, etapele ce trebuie urmate, dar și perioada în care au loc le puteți afla de la experții implicați în activitatea de recrutare: Ioana Ciornei – 0754/847955; Robert Bandi – 0751/364020; Ovidiu Boc – 0766/365725; Geanina Chirilă – 0742/522992; Camelia Crișan – 0740/487596. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capitalul Uman (POCU) 2014-2020.

 

 

Read More

Conferinta antreprenoriat MICESA

Antreprenoriatul învinge resemnarea

Este una dintre concluziile principale ale Conferinței „Cultura antreprenoriatului contra culturii resemnării”, ce a avut loc la Alba Iulia, joi, 7 iunie. Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „MICESA – Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia“, derulat de Municipiul Alba Iulia, în parteneriat cu șase organizații.Toți vorbitorii au insistat pe importanța lansării de mici afaceri ca soluții pentru dezvoltarea comunităților defavorizate din municipiu vizate de proiect.

„În Primăria Alba Iulia nu se stă, echipa pe care o conduc este preocupată să găsească resursele necesare pentru creșterea nivelului de investiții, iar acestea să contribuie la acoperirea nevoilor existente”, a spus Nicolaie Moldovan, City Managerul municipiului la Conferința dedicată antreprenoriatului. „Urmărim să identificăm oameni care doresc să acceseze resurse și să acumuleze știința înființării unei noi firme ori a unei întreprinderi familiale. Îi vom învăța să își pornească afacerea, să o dezvolte, să creeze noi locuri de muncă.” Nicolaie Moldovan a avut și un îndemn pentru cei prezenți: „fiți promotorii proiectului nostru, împărtășiți cu familia, prietenii și cunoștințele oportunitățile proiectului, șansa de a primi bani pentru a transforma un vis în ceva concret.”

Derulat de Municipiul Alba Iulia în zone din comunitățile „Goldiş”, „Pâclişa” și „Chicago“, proiectul MICESA oferă ajutor țintit, concret pentru cel puțin 600 de persoane defavorizate. Cum însă cel mai bun antidot la marginalizare și cea mai bună pavăză contra sărăciei sunt bunăstarea, dinamismul social, încrederea de sine aduse de economia de piață, proiectul nu se limitează la asistență socială, ci vizează și dezvoltarea antreprenoriatului și înființarea de noi afaceri în aceste comunități.

Potrivit lui Valentin Miron, președinte al FNTM, „cunoștințele dobândite prin participarea la cursurile de antreprenoriat și prin discuțiile cu oameni de afaceri care au trecut prin aceleași frământări de început de drum, sprijinul și consultanța oferite de proiect sunt tot atâtea șanse importante și un imbold în indeplinirea visului de bunăstare și independență materială”. Noile afaceri lansate, a adăugat Valentin Miron, „nu vor fi doar o sursă de bani personală, ci și un ajutor pentru comunitatea din care faceți parte”.

40 de persoane din cele trei comunități vizate de proiectul MICESA vor participa și la cursurile gratuite de antreprenoriat special concepute de Fundația Națională a Tinerilor Manageri – FNTM. Vor fi încurajate să-și deschidă propriile afaceri. FNTM, DAD EXPERISE și FUNDAȚIA PAEM ALBA le vor oferi consultanță să-și realizeze planurile de afaceri cu care vor intra într-un concurs, în urma căruia vor fi selectate 15 idei de noi afaceri. Fiecare va primi pentru implementare câte un grant de până la 25.000 euro.

Marius Bostan, co-fondator FNTM, inițiator al RePatriot și fost ministru al Comunicaţiilor, a explicat în acest context: „umărim cultivarea curajului de a porni pe cont propriu. Fiți unul dintre oamenii curajoși!”

Oameni de afaceri sau antreprenori de succes precum Sebastian Onac – manager al Centrului socio-medical Maria Beatrice, Călin Mătieș – fondatorul Brutaria Santimbru , pita de Santimbru considerată de ministerul Agriculturii produsul tradițional al anilor 2015 și 2017, Romoșan Nicolae – fondator al Cașcaval De Casa Romoșan și Claudia Pilat, consultant FNTM și proprietar al Agropensiunea Insula Christiana, au vorbit despre acest curaj necesar lansării în noi întreprinderi, dar și despre bunăstarea și încrederea de sine pe care ți le furnizează aceste reușite. Iar Cristian Tudorescu, analist financiar și managing partner Explore Asset Management SA, și Alin Angheluță, universitar în cadrul ASE, antreprenor și trainer MICESA, au dat detalii despre cursurile de educație antreprenorială.

Proiectul „Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia – MICESA“ este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capitalul Uman (POCU) 2014-2020. Proiectul MICESA este implementat de Municipiul Alba Iulia, în parteneriat cu DAD EXPERTISE, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba, Colegiul Tehnic „Dorin Pavel“ Alba Iulia, Fundația Națională a Tinerilor Manageri – FNTM, FUNDAȚIA PAEM ALBA și Filiala de Cruce Roșie a Județului Alba. Proiectul e dedicat comunităților „Chicago“ (blocuri V5 și V6),„Goldiş”(blocuri 6BCD, 7BCD, 8 BCD) și „Pâclişa”(str. Alunului nr.1-20, str. Coastei, str. Mierlei, str. Rariștei, str. Văii, str. Carpenului – imobil 141 A-E, interval intersecție imobile 132, 153 – capăt stradă imobil 162).
Date de contact experți recrutare: Livia ISTRATE: 0720.450.887, Cristina BOC: 0753.115.506, Petronela ȘERBAN: 0752.476.357.

Expert FNTM în antreprenoriat: Claudia PILAT claudia.pilat@fntm.ro, 0745.861.220, pentru înscrierea la cursurile de formare în antreprenoriat.

„Cultura antreprenoriatului contra culturii resemnării”

Conferința „Cultura antreprenoriatului contra culturii resemnării”
7 iunie 2018 – Alba Iulia
proiectul „Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate
din Municipiul Alba Iulia – MICESA“

Marginalizarea nu-i o fatalitate, iar sărăcia nu trebuie să fie un destin. Experții proiectului MICESA vă pot demonstra toate acestea. Vă invităm în acest sens la Conferința de joi, 7 iunie 2018, din Alba Iulia, dedicată promovării antreprenoriatului în trei comunități marginalizate din municipiu. Derulat de Municipiul Alba Iulia în zone din comunitățile „Goldiş”, „Pâclişa” și „Chicago“, proiectul MICESA oferă ajutor țintit, concret, pentru educaţie, servicii medicale şi sociale, formare profesională, piața muncii, reglementarea documentelor și îmbunătăţirea condiţiilor de locuit pentru mai bine de 600 de persoane defavorizate.

Dar cel mai bun antidot la marginalizare și cea mai bună pavăză contra sărăciei sunt bunăstarea, dinamismul social, încrederea de sine aduse de economia de piață. Fiind un proiect cu servicii integrate, MICESA nu se limitează la asistența firească furnizată celor defavorizați, ci vizează și dezvoltarea culturii antreprenoriale în astfel de zone.
40 de persoane din cele trei comunități vor participa și la cursurile gratuite de antreprenoriat special concepute de Fundația Națională a Tinerilor Manageri – FNTM. Vor fi încurajate să-și deschidă propriile afaceri. Vor primi consultanță să-și realizeze planurile de afaceri, din partea partenerilor componentei antreprenoriale: FNTM, DAD EXPERISE și FUNDAȚIA PAEM ALBA. Vor intra cu aceste planuri de afaceri într-un concurs în urma căruia vor fi selectate 15 idei de noi afaceri a căror implementare va fi susținută cu 15 granturi de până la 25.000 euro. Pe scurt, aceasta este componenta antreprenorială derulată în cadrul proiectului „Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia – MICESA“.

Sigur, pare o poveste ideală. Dar o vom pune în practică prin MICESA. Provocările sunt făcute pentru a fi transformate în oportunități, iar în Alba-Iulia nu sunt puțini aceia care au știut să transforme dificultăți în povești de succes care au produs bunăstare ori au dat speranță acolo unde nu era loc de așa ceva.

O parte dintre poveștile de succes le veți cunoaște joi, 7 iunie 2018, când ne dorim să fiți alături de noi la Conferința din Alba Iulia, să înfrângem pesimismul sau dependența din comunitățile marginalizate promovând antreprenoriatul împotriva resemnării. Evenimentul poate fi consultat și în secțiunea dedicată evenimentelor de pe pagina de Facebook FNTM https://www.facebook.com/events/178744886171909/.

Vom anunța în curând locația exactă și agenda Conferinței din 7 iunie.

Înscrierile se pot realiza deja la expertul FNTM Claudia Pilat, prin transmiterea confirmării de participare, cu datele dumneavoastră, la claudia.pilat@fntm.ro, tel. 0745861220.

Proiectul MICESA este implementat de Municipiul Alba Iulia în parteneriat cu DAD EXPERTISE, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba, Colegiul Tehnic „Dorin Pavel“ Alba Iulia, Fundația Națională a Tinerilor Manageri – FNTM, FUNDAȚIA PAEM ALBA și Filiala de Cruce Roșie a Județului Alba. Proiectul e dedicat comunităților „Chicago“ (blocuri V5 și V6),„Goldiş”(blocuri 6BCD, 7BCD, 8 BCD) și „Pâclişa”(str. Alunului nr.1-20, str. Coastei, str. Mierlei, str. Rariștei, str. Văii, str. Carpenului – imobil 141 A-E, interval intersecție imobile 132, 153 – capăt stradă imobil 162). MICESA este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capitalul Uman (POCU) 2014-2020. 

 

Alba Iulia 360

”Alba Iulia 360”, este un proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa 4, Obiectiv specific 4.1 „Reducerea numărului de comunității marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunități în care populația aparținând minorității romă reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune sociala, prin implementarea de măsuri integrate”, cod SMIS 101639, cu o durată de 36 de luni este implementat de Primăria Municipiului Alba Iulia în parteneriat cu:  Liceul de Arte „REGINA Maria Alba Iulia (P2), Fundația Națională a Tinerilor Manageri (P3), Societatea Națională de Cruce Roșie din Romania – Filiala Alba (P4), Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba (P5), FUNDAȚIA PAEM ALBA (P6), SC DAD Expertise SRL (P7), BPI Management Consulting Romania SRL (P8), Intratest S.A. (P9), Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia (P10) și Asociația pentru Dezvoltarea și Incluziune Sociala (P11).

Proiectul are un buget în valoare de 25.151.235,52 lei,  și se adresează unui număr de 560 de persoane din 5 comunități marginalizate ale Municipiului Alba Iulia, respectiv Comunitatea Zgura, Comunitatea Partoș, Comunitatea Trandafirilor, Comunitatea Barbu Lautăru, Comunitatea Ciocârliei – Pompieri.

Categoriile de persoane cărora li se adresează proiectul

Între cele 560 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate ale municipiului Alba Iulia, cărora proiectul ”Alba Iulia 360” le va schimba viața se află:

– 130 copii și tineri din care, 50 de copii cu vârste cuprinse între 0-7 ani participanți la sesiuni de terapie ocupațională și 80 de copii cu vârste cuprinse între 6-17 ani participanți la Programul Școala după Școală
– 90 de persoane beneficiare de servicii socio-medicale din care – 64 de persoane cu dizabilități sau boli cronice care le limiteaza activitățile zilnice și 26 de pensionari care se confrunta cu probleme de sănătate
– 340 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială ce vor fi consiliate profesional din care – 240 formate profesional în meserii cerute pe piața muncii, 15 persoane inactive participante la programele de ucenicie și 85 de persoane participante la cursul de competente antreprenoriale. Totodată, din grupul țintă de 340 persoane, un numar de 185 persoane vor fi consiliate și din punct de vedere antreprenorial
– toate cele 560 de persoane din cele 5 comunitati marginalizate vor beneficia de asistență juridică în vederea reglementării actelor de naștere, identitate, proprietate, de stare civilă, de obtinere a drepturilor de asistență sociala (înregistrare copii, înscrieri la școala, asigurări de sanatate, etc).

În cadrul proiectului, SC DAD Expertise SRL, în calitate de partener, va acorda sprijin pentru:

 • găsirea unui loc de muncă pentru 18 persoane;
 • formare profesională pentru 60 de persoane
 • consiliere antreprenorială pentru minim 25 de persoane

Pentru informatii suplimentare despre proiect si modalitatea de înscriere la activitatile acestuia, ne puteti contacta la telefon 0358/401303, e-mail office@dadexpertise.ro persoana de contact Liliana Ban.

 

 

Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia-MICESA

Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia – MICESA“, proiect finanțat prin FSE, in cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa 4, Obiectiv specific – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate, cod SMIS 101157 cu o durată de 36 de luni, este derulat de Primăria Municipiului Alba Iulia, în parteneriat cu: DAD Expertise S.R.L, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței  de Muncă Alba, Colegiul Tehnic „Dorin Pavel“ Alba Iulia, Fundația Națională a Tinerilor Manageri – FNTM, Fundația PAEM Alba, Filiala de Cruce Roșie a Județului Alba.

Valoarea totală a proiectului este de 20,5 milioane lei. Suma nerambursabilă este de 19,7 milioane de lei, iar diferența o reprezintă contribuția Municipiului Alba Iulia. Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capitalul Uman (POCU) 2014-2020.

Activităţile proiectului se derulează în Alba Iulia și vizează trei comunităţi marginalizate (non-romă): „Chicago“ (2 blocuri de pe strada Gladiolelor, cu 130 de apartamente), Goldiş (trei blocuri de pe strada V. Goldiş, nr.12, 14 și 16,  cu 201 apartamente locuite) și „Pâclişa” (910 persoane potrivit actelor colectate de experții proiectului, în faza de cercetare).

Proiectul se adresează unui grup țintă de 600 de persoane, aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială.

 • Un număr de 25 de preşcolari vor participa la educaţia timpurie;
 • Alți 75 de elevi (clasele V-VIII) vor urma programe de tip „Şcoală după Şcoală”;
 • Oferirea de servicii de asistență medicală comunitară;
 • Îngrijire la domiciliu vor beneficia vârstnici şi persoane cu boli cronice;
 • 350 de persoane, din totalul de 600, vor fi integrați pe piața muncii;
 • Înființarea a cel puțin 15 structuri economice;
 • Înființarea unui Centru Comunitar de Intervenții Integrate.

În cadrul proiectului se vor organiza cursuri de formare profesională, finalizate cu diplome de calificare ANC: curs de măcelar; îngrijitor bătrâni la domiciliu; bucătar; lucrător în comerț; agent de curățenie; agent de securitate; tâmplar universal; lucrător finisor pentru construcții; operator mașini unelte cu comandă numerică; croitor îmbrăcăminte.

In cadrul proiectului MICESA, SC DAD Expertise SRL, în calitate de partener, va desfășura activitatea de formare pentru 80 de persoane pentru următoarele programe de formare: ,,Bucătar’’ cod N.C. 5122.2.1 – Nivel 3; ,,Lucrător în comerț’’ cod N.C. 5220.1.1 – Nivel 2, ,, Agent de curățenie clădiri și mijloace de transport, cod N.C. 5149.1.2, Nivel 2.

De asemenea, SC DAD Expertise SRL oferă: servicii de mediere pentru 90 de persoane si oferă sprijin pentru ocuparea pe piața muncii a 23 de beneficiari; servicii de consiliere antreprenorială pentru minim 40 de persoane; servicii de asistența anteprenorială, mentoratul și înfințarea a 5 firme.

 

Pentru informatii suplimentare despre proiect si modalitatea de inscriere la activitatile acestuia, puteti contacta :

 • Lider de proiect – Primăria Municipiului Alba Iulia, persoana de contact: Nicolae Neag telefon: 0745775950, email: nicuneag@gmail.com
 • Partener – SC DAD Expertise SRL, persoana de contact Liliana Ban: telefon 0358401303, email: office@dadexpertise.ro