Cursuri planificate în luna martie 2018:

 

  1. Curs de calificare în ocupația de bucătar. Vineri 27 aprilie 2018, orele 16, in incinta Hotelului Cetate din Alba Iulia, va fi demarat cursul de calificare in ocupația de Bucatar.  Cursul se va desfășura în cadrul proiectului Masuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia-MICESA, Contract POCU/20/4/2/ 101157. Proiectul „Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia – MICESA“, cu o durată de 36 de luni, este derulat de Primăria Municipiului Alba Iulia, în parteneriat cu: DAD EXPERTISE S.R.L, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba, Colegiul Tehnic „Dorin Pavel“ Alba Iulia, Fundația Națională a Tinerilor Manageri, Fundația PAEM Alba, Filiala de Cruce Roșie a Județului Alba. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capitalul Uman (POCU) 2014-2020. Activităţile proiectului se derulează în Alba Iulia și vizează trei comunităţi marginalizate (nonromă): „Chicago“ (2 blocuri de pe strada Gladiolelor, cu 130 de apartamente), „Goldiş” (trei blocuri de pe strada V. Goldiş, nr.12, 14 și 16, cu 201 apartamente locuite) și „Pâclişa” (910 persoane potrivit actelor colectate de experții proiectului, în faza de cercetare). Participanții înscriși deja, vor fi contactați telefonic pentru confirmare si detalii suplimentare. Relații suplimentare privind condițiile de înscriere la celelalte cursuri si activitățile proiectului: telefon 0358401303, persoana de contact Ban Radu.
  2. Curs de formare antreprenoriala. Luni, 23 aprilie 2018, orele 16.00, in sala PAEM situata in Alba Iulia, str. Traian nr. 8, va fi demarat primul curs de formare antreprenoriala  în cadrul proiectului „Dezvoltare Antreprenoriala Durabila in Regiunea Centru”, Contract POCU/82/3/7/103957, proiect finanțat prin FSE, in cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritara 3 Locuri de munca pentru toți, Componenta 1 România Start Up Plus, Operațiunea Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana. Primii 28 de participanți din județul Alba, înscriși la activitățile proiectului pe parcursul lunilor martie și aprilie, vor fi contactati telefonic si pe email, pentru confirmare. Relații suplimentare privind condițiile de înscriere la urmatoarele sesiuni de instruire: telefon 0358401303, persoana de contact Crișan Alina.
 Cursurile vor fi demarate după completarea locurilor în grupele de formare (20 locuri pentru cursul de bucătar, respectiv 26 de locuri pentru cursul de antreprenoriat), participanții înscriși urmând a fi anunțați din timp.
Send Message