Achiziție materiale consumabile, birotica și papetărie

SC DAD Expertise SRL

COD PROIECT:  POCU/18/4/1/101639

 

                  CAIET DE SARCINI PENTRU ACHIZIȚIA DE MATERIALE CONSUMABILE,  BIROTICA SI PAPETARIE

 1. Informații generale

SC DAD EXPERTISE SRL, participa, in calitate de partener, la implementarea proiectului “Alba Iulia 360”, Contract POCU/18/4/1/101639, proiect finanțat din Fondul Social European, prin PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, Axa 4,  Componenta 1 – Dezvoltare Locala Integrata (DLI 360 grade) în comunitaþile marginalizate în care exista populație aparținând minoritarii rome – Regiuni mai puțin dezvoltate.

 1. Obiectul si scopul Contractului:

Furnizarea de produse consumabile, birotica si papetarie pentru derularea a 4 cursuri de formare si a activitatilor de consiliere antreprenoriala, mediere si administrare a proiectului.

 1. Adresa de livrare:

La sediul achizitorului din Alba Iulia, Piata Consiliul Europei, Bl.32E/23, jud. Alba sau la orice altă adresă indicată în scris de către  achizitor. Livrarea se va face pe baza de nota de comanda transmisa in scris prin orice mijloace de comunicare, in maxim 24 de ore de la transmiterea acesteia.

 1. Perioada: de la semnarea contractului până la 15.09.2020 .
 2. Procedura aplicată: achiziție directă.

Ofertanții interesați de Procedura de Achiziție își vor posta oferta pe site-ul https://www.elicitatie.ro, la rubrica Proceduri de atribuire – Cumpărări directe – Catalog de produse/servicii/lucrări. Pentru identificarea usoara a operatorilor, acestia vor mentiona in titlul ofertei, referinta „DAD360”.

 1. Limba de redactare a ofertei: română .
 2. Perioada de valabilitate a ofertelor: minim 30 zile față de data publicării acestora în Catalogul Electronic SEAP.
 3. Prețul va fi exprimat ferm, în lei, fiind evidențiată forma fără TVA. Nu se acceptă actualizarea prețului! La oferta de bază: Nu se acceptă oferte alternative! Nu se acorda avans.
 4. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut.
 5. Criterii de eligibilitate: persoană juridică; neîncadrarea în prevederile art. 59-60, art. 164, art. 165, art. 167 din Legea 98/2016; ofertantul va avea ca obiect de activitate autorizat comercializarea produselor ca fac obiectul achizitiei.
 6. Data limită pentru postarea ofertei pe site-ul https://www.e-licitatie.ro este: 02.03.2018, ora 12:00
 7. Specificații tehnice si cantități:

Pentru asigurarea unei desfășurări optime a contractului sunt necesare urmatoarele:

 

Nr. Crt Denumire produs- Cod CPV Caracteristici U.M. Cantitate
1 Bibliorafturi – CPV 30197210-1 Diverse culori, plastifiat, 7.5 cm  Buc.  50
2 Hartie A4 – CPV 30199000-0 Alba, 80g, A4, 500 coli/top  Top  50
3 Toner Multifunctionala Xerox 7220– CPV 30125100-2 15000 pag./ 006R01461 (black) si 006R01463 (CMY)  

Set

 

2

4 Toner Imprimanta Brother (3070,5270,9840) – CPV 30125120-8 Min 3000 pag, black Buc 3
5 Pixuri – CPV 30192121-5 Material plastic, pasta albastra Buc 70
6 Dosare plastic – CPV 22852000-7 Sina metalica, diverse culori, 50 buc/set Set 20
7 Folii protectie documente – CPV 19521100-5 A4, transparente, 100 buc/set Set 20
8 CDR – CPV 30234300-1 700 MB, 100 buc/set Set 2
9 Stick memorie – CPV 30234600-4 32 GB, USB 3.0 Buc 5
10 Markere – CPV 30192125-3 Permanent marker vârf rotund 1 – 5 mm , negru / roșu / albastru / verde Buc 15
11 Hartie flipchart – CPV 30197621-5 50 coli/set, offset alb 60g/mp, format 70×100 cm Set 8
12 Cutii arhivare – CPV 30193700-5 Carton, pliabile, latime 15 cm Buc 40
13 Block notes – CPV 22816100-4 A5, hartie alba Buc 70

 

Furnizorul declarat câștigător realizează următoarele activități:

 • Livrarea produselor.
 • Furnizorul va suporta toate cheltuielile cu transportul produselor ce fac obiectul contractului

Operatorii economici vor tine cont la elaborarea ofertei si ulterior in executia contractului de obligaţiile relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă. Informatii detaliate privind reglementarile care sunt în vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii în munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html.

 

Furnizorul trebuie să prezinte la semnarea contractului următoarele documente: declaratie privind neincadrarea în art. 164 din Legea 98/2016; declaratie privind evitarea conflictului de interese. Persoanele cu funcţii de decizie sau care au aprobat/avizat/vizat/semnat documente în ce priveşte prezenta achiziţie publică din cadrul Autorităţii Contractante sunt: Alin Dumitru – Administrator si Micu Orlando – asistent administrativ.

 

Informații suplimentare se pot obține de la Autoritatea Contractantă: DAD Expertise, Alba Iulia – 510096, Piața Cons. Europei, Bl.32e/22, Tel./Fax: +40-358-401303, e-mail: office@dadexpertise.ro, în atenția Alin DUMITRU.

Data: 25.02.2018

 

 

Theme BCF By aThemeArt - Proudly powered by WordPress .
BACK TO TOP