Metodologia de selecție a planurilor de afaceri

Concursul de Planuri de Afaceri se desfășoară în cadrul Activității 1, în cadrul proiectului „Dezvoltare Antreprenoriala Durabila in Regiunea Centru”, SMIS 103957, derulat de SC DAD Expertise SRL în parteneriat cu FUNDATIA PAEM ALBA.

Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeana, prin Fondul Social European, Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană

În cadrul concursului de idei de afaceri vor fi selectate minim 36 de idei de afaceri, din care:
• număr intreprinderi nou infiintate in cadrul proiectului (de către persoane beneficiare a cursurilor de formare din cadrul proiectului): minim 33;
• număr intreprinderi dezvoltate/infiintate din cadrul publicului larg/grupului țintă: maxim3.

Condiții pentru selecția planurilor de afaceri:
• minim 3 idei de afaceri vor fi selectate pentru fiecare județ din aria de implementare a proiectului (județele Alba, Sibiu, Brasov, Covasna, Hargita si Mures);
• 100% din ideile de afaceri selectate trebuie să fie dezvoltate de persoane din grupul țintă eligibil (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) ce intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în zona urbană.

Metodologia de selectie, include si urmatoarele documente:

Anexa 1. Plan de afaceri – model standard
Anexa 1.a. Finanţarea proiectului
Anexa 2. Criterii de verificare a eligibilității si conformității planului de afaceri
Anexa 3. Grila de evaluare a planurilor de afaceri
Anexa 4. Codurile CAEN eligibile pentru prezenta schemă de minimis
Anexa 5. Declaraţie de eligibilitate
Anexa 6. Declarația privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre inanțare
Anexa 7. Declarație de angajament
Anexa 8. Declaraţie evitare a incompatibilităţii
Anexa 9. Declaraţie evitare dubla finanţare
Anexa 10. Contestaţie rezultate Concurs Planuri de Afaceri
Anexa 11. Contract de subventie
Anexa 12. Cerere tip de înscriere și înregistrare Plan de afaceri

Intregul pachet de documente, poate fi descarcat aici.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Theme BCF By aThemeArt - Proudly powered by WordPress .
BACK TO TOP