Lista planurilor de afaceri admise sau respinse in faza B, dupa contestatii

SC DAD Expertise SRL, in parteneriat cu FUNDATIA PAEM ALBA, implementează proiectul cu titlul „Dezvoltare Antreprenoriala Durabila in Regiunea Centru”, cod SMIS POCU/82/3/7/103957, proiect finanțat prin FSE, in cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritara 3 Locuri de munca pentru toți, Componenta 1 România Start Up Plus.

Obiectivul general al proiectului consta in încurajarea antreprenorialului si a ocupării pe cont propriu, rezultate așteptate constând in formarea antreprenoriala a minim 312 persoane, susținerea financiara si tehnica a minim 36 întreprinderi nou înființate. In cadrul proiectului, au fost formate antreprenorial un numar de 333 persoane, din toate cele 6 judete ale Regiunii Centru. Absolventii cursurilor de antreprenoriat, au avut in perioada 01 iulie-31 august, oportunitatea de a-si inscrie ideea de afaceri in cadrul concursului de planuri de afaceri. Astfel un numar de 67 de persoane, au fructificat oportunitatea oferita si si-au transmis planurile de afaceri pana la data de 31 august 2018.

Publicam atasat lista Planurilor de afaceri, si punctajele obtinute ca urmare a evaluarii tehnice si financiare – faza B. Fiecarui beneficiar i-au fost transmise deja prin e-mail, Notificarea privind rezultatul evaluarii si grilele de evaluare. Conform Metodologiei de evaluare si selectie, punctajul minim necesar pentru ca un plan de afaceri sa fie admis in etapa de selectie este de 65 de puncte.

Ulterior etapei de selectie, beneficiarii planurilor de afaceri selectate pentru finantare, vor fi invitati la un interviu de sustinere a planului de afaceri. Titularii planurilor de afaceri propusi in lista de rezerva, vor fi invitati la interviu, in situatia in care Beneficiarul unui plan de afaceri selectat pentru finantare, nu participa la interviu, ori nu mai doreste sa infiinteze firma/semneze contractul de subventie, este asociat majoritar intr-o alta intreprindere la data semnarii contractului de subventie, etc.

  • Rezultatele evaluarii tehnice si financiare
  • Rezultate finale ale evaluarii tehnice si financiare
Avand in vedere noile standarde GDPR, lista poate fi vizualizata, pe baza unei solicitari scrise. Va rugam mentionati calitatea in care o solicitati si adresa de email pentru corespondenta.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Theme BCF By aThemeArt - Proudly powered by WordPress .
BACK TO TOP