Lista planurilor de afaceri propuse pentru finantare

SC DAD Expertise SRL, in parteneriat cu FUNDATIA PAEM ALBA, implementează proiectul cu titlul „Dezvoltare Antreprenoriala Durabila in Regiunea Centru”, cod SMIS POCU/82/3/7/103957, proiect finanțat prin FSE, in cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritara 3 Locuri de munca pentru toți, Componenta 1 România Start Up Plus.

Obiectivul general al proiectului consta in încurajarea antreprenorialului si a ocupării pe cont propriu, rezultate așteptate constând in formarea antreprenoriala a minim 312 persoane, susținerea financiara si tehnica a minim 36 întreprinderi nou înființate.

In cadrul concursului de planuri de afaceri organizat in cadrul proiectului, au fost depuse pana la data de 31 august 2018, un număr de 67 de planuri de afaceri. In urma evaluării acestora, 10 aplicații au fost respinse in faza de evaluare a conformității administrative (8 planuri) si eligibilității (2 planuri). Cele 57 de planuri de afaceri ramase in concurs, au fost ulterior evaluate tehnic si financiar, rezultatele fiind publicate in data de 8 octombrie a.c. După expirarea termenului de contestații si analizarea celor 6 contestații primite, 13 planuri de afaceri au fost respinse, ca urmare a obținerii unui scor mai mic de 65 de puncte, iar 44 de planuri au fost admise in urma evaluării tehnice si financiare, intrând in etapa de selecție.

Beneficiarii planurilor de afaceri propuse pentru finantare, vor primi pana vineri 19 octombrie a.c., pe adresele de email, informatii suplimentare privind organizarea si defasurarea interviurilor, precum si despre etapele urmatoare. In situația in care titularii planurilor de afaceri propuse pentru finanțare, nu vor participa sau nu vor promova interviul, nu vor efectua stagiile de practica, nu vor înființa firma sau nu mai doresc sa semneze contractele de subvenție, ori nu vor crea locurile de munca propuse in maxim 6 luni, de la semnarea contractelor de subvenție vor fi înlocuiți cu persoane din lista de rezerva.

Lista planurilor de afaceri castigatoare 

Avand in vedere noile standarde GDPR, lista poate fi vizualizata, pe baza unei solicitari scrise. Va rugam mentionati calitatea in care o solicitati si adresa de email pentru corespondenta.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Theme BCF By aThemeArt - Proudly powered by WordPress .
BACK TO TOP