ANUNT DE RECRUTARE pentru MENTOR/COACHER-Prelungire termen

 Update 19.11.2018

Termenul de transmitere a documentelor se prelungeste 10 zile, pana la data de 29 noiembrie 2018, ora 12.00.

SC DAD Expertise SRL, implementeaza in calitate de partener proiectul ’’Masuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale in comunitatile marginalizate din Municipiul Alba Iulia-MICESA’’, finantat prin POCU, Axa prioritara 4 ‘’Incluziunea sociala si combaterea saraciei’’, Obiectiv specific 4.2- Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (non roma), prin implementarea de masuri integrate.

Sub-activitatea 5.4 din cadrul proiectului, presupune acordarea de sprijin persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala pentru infiintarea de afaceri – mentorat antreprenorial/monitorizare antreprenoriala.

ATRIBUTIILE MENTORULUI

Mentorul va acorda sprijin pentru infiintarea firmelor de la dezvoltarea ideii de afaceri, la inregistrarea personalitatii juridice; sprijin realizarea planurilor de marketing si ulterior suport si monitorizare a afacerilor initiate, constand in suport pentru organizarea afacerilor, identificarea primilor clienti, identificarea de furnizori, pozitionarea fata de concurenta, promovarea afacerii, gestiunea angajatilor, networking. Se va oferi asistenta post-infiintare, inclusiv pentru asigurarea sustenabilitatii firmelor nou infiintate. Sprijinul acordat pentru exploatarea ideii de business se va acorda din momentul obtinerii tuturor documentelor care atesta inregistrarea/ infiintarea/ acreditarea firmei/ afacerii in conditiile legislatiei specifice domeniului de dezvoltare vizat.

PROFILUL CANDIDATULUI — Experiența

Candidații trebuie să dețină o experienta profesionala specifica postului, intre 5 si 10 ani, dar si experienta în implementarea a cel putin 3 proiecte cu finantare nerambursabila. Constituie avantaj certificarea competentelor antreprenoriale, dar si cunostinte dobandite formal sau informal management/comunicare/marketing/vanzari.

 BENEFICII

Candidatul selectat va beneficia de o remunerație competitivă în concordanță cu responsabilitățile pozitiei, cu efortul depus în îndeplinirea lor și cu rezultatele obținute, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și în limitele generale aprobate prin cererea de finantare, norma de lucru fiind de 4 ore/zi.

Documente necesare pentru depunerea candidaturii:

  1. Curriculum Vitae. Din CV-uri trebuie să rezulte îndeplinirea cerinţelor mentionate in profilul candidatului.
  2. Copia actului de identitate
  3. Copia diplomei(lor) de studii
  4. Documente suport pentru demonstrarea cerinţelor, de exemplu, dar fara a se limita la: referințe/recomandari emise din partea angajatorilor sau a instituțiilor care au beneficiat de serviciile experului, copie contract/extras din contract de munca/colaboare din care sa rezulte experienta profesionala etc.

Modul de transmitere a dosarului de candidatură:

Documentele solicitate prin anunţul de recrutare vor fi transmise în format electronic, pe adresa de e-mail office@dadexpertise.ro, cel târziu până luni, 19 noiembrie 2018, ora 12.00.

Netransmiterea, în termenul indicat, a tuturor documentelor solicitate poate atrage excluderea din procedura de recrutare și selecție. Prin transmiterea candidaturii, candidații își dau acordul implicit ca datele lor personale să fie procesate în scopul procedurii de recrutare și selecție, conform dispozitiilor legale. Societatea îşi rezervă dreptul de a intervieva numai candidaţii selectaţi.

Candidaţilor selectaţi pentru interviu li se pot cere documente și/sau informații suplimentare de natură să probeze experienţa lor sau statutul profesional.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Theme BCF By aThemeArt - Proudly powered by WordPress .
BACK TO TOP