StartUP HUB Centru-demararea etapei de monitorizare a sustenabilitatii firmelor infiintate

SC DAD EXPERTISE SRL, participă în calitate de partener la implementarea proiectului StartUP HUB Centru, Contract nr. POCU/82/3/7/105152, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, linia de finanțare România Start UP Plus, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Prioritatea de investiție 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.  Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni începând cu data de 15.01.2018.

Prin proiect s-a asigurat instruire antreprenorială pentru mai mult de 320 de persoane din Regiunea Centru și ulterior, finanțarea a minim 36 de planuri de afaceri.

Incepând cu luna iunie 2020, SC DAD EXPERTISE SRL în cadrul acestui proiect, derulează și activitatea A3 MONITORIZAREA FUNCȚIONĂRII ȘI DEZVOLTĂRII AFACERILOR FINANȚATE SA 3.1 MONITORIZAREA AFACERILOR FINANȚATE ÎN PERIOADA DE SUSTENABILITATE. Aceasta va merge în paralel cu activitatea A2 Implementarea planurilor de afaceri, respectiv sub-activitatea 2.4 – Monitorizarea planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului. La acest moment, beneficiarii ajutorului de minimis se află în ultimele luni de implementare a primului an de proiect, sau au demarat perioada de sustenabilitate de șase luni, au primit a doua tranșă a sprjinului financiar, derulează achiziții, desfășoară campanii de promovare, realizează venituri și se focusează pe atragerea clienților și transformarea acesteia într-una de succes.

Pentru atingerea tuturor obiectivelor și indicatorilor asumați în contractul de subvenție, beneficiarii ajutorului de minimis sunt sprijiniti în toate etapele de implementare a planurilor de afaceri, precum și în perioada de sustenabilitate de către consilierii antreprenoriali/monitorizare. În acest sens vor fi verificate rapoarte periodice de progres, documente justificative, se va monitoriza fluctuația de personal, se vor organiza vizite de monitorizare, se vor colecta date și informații calitative și cantitative necesare la elaborarea unui studiu privind antreprenoriatul în Regiunea Centru etc.

Orice informații suplimentare pot fi solicitate prin telefon la numărul 0358401303, în scris pe adresa de e-mail office@dadexpertise.ro, sau la sediul societății în Alba Iulia, str. Piața Consiliul Europei, Bl.32E/22.

Theme BCF By aThemeArt - Proudly powered by WordPress .
BACK TO TOP