StartUP HUB Centru-finalizarea implementarii cu succes a primelor 2 planuri de afaceri, finantate prin proiect

SC DAD EXPERTISE SRL, participă în calitate de partener la implementarea proiectului StartUP HUB Centru, Contract nr. POCU/82/3/7/105152, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, linia de finanțare România Start UP Plus, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Prioritatea de investiție 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.  Perioada de implementare a proiectului este de 40 de luni începând cu data de 15.01.2018.

Prin proiect s-a asigurat instruire antreprenorială pentru mai mult de 320 de persoane din Regiunea Centru și ulterior, finanțarea a minim 36 de planuri de afaceri.

Începând cu luna iulie 2020, SC DAD EXPERTISE SRL în cadrul acestui proiect, derulează activitatea A3 MONITORIZAREA FUNCȚIONĂRII ȘI DEZVOLTĂRII AFACERILOR FINANȚATE SA 3.1 MONITORIZAREA AFACERILOR FINANȚATE ÎN PERIOADA DE SUSTENABILITATE.

În luna decembrie 2021 au finalizat cu succes implementarea celor 18 luni de proiect, doi beneficiari ai ajutorului de minimis: SC MARIAL CONSULT SRL (after school destinat copiilor de școală primara din Alba Iulia, care pune la dispoziția părinților o gama de servicii ce vizeaza dezvoltarea personala a copiilor) și SC MOGA DAILY COFFEE SRL (comercializarea cafelei si a ceaiurilor prin intermediul a 7 automate de vândut cafea si ceai). În cadrul celor două societăți s-au creat 6 noi locuri de muncă. In continuare principalul obiectiv al societăților este acela de a menține si dezvolta activitatea existenta. Prin proiect au fost achiziționate echipamente și dotări care deservesc clienții celor 2 societății.

Pentru atingerea tuturor obiectivelor și indicatorilor asumați în contractul de subvenție, beneficiarii ajutorului de minimis care se află în perioada de sustenabilitate sunt sprijiniți de către consilierii antreprenoriali/monitorizare. În acest sens vor fi verificate rapoarte periodice de progres, documente justificative, se va monitoriza fluctuația de personal, se vor organiza vizite de monitorizare, se vor colecta date și informații calitative și cantitative necesare la elaborarea unui studiu privind antreprenoriatul în Regiunea Centru etc.

Orice informații suplimentare pot fi solicitate prin telefon la numărul 0358401303, în scris pe adresa de e-mail office@dadexpertise.ro, sau la sediul societății în Alba Iulia, str. Piața Consiliul Europei, Bl.32E/22.

Theme BCF By aThemeArt - Proudly powered by WordPress .
BACK TO TOP