Comunicat de presă finalizare proiect

Alba Iulia, 01.03.2021

 

Dezvoltare Antreprenoriala Durabila in Regiunea Centru

 

DAD Expertise SRL, in parteneriat cu FUNDATIA PAEM ALBA, au finalizat implementarea proiectului cu titlul „Dezvoltare Antreprenoriala Durabila in Regiunea Centru”, cod SMIS POCU/82/3/7/103957, proiect finanțat prin FSE, in cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritara 3 Locuri de munca pentru toți, Componenta 1 România Start Up Plus, Operațiunea Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana.

Obiectivul general al proiectului a constat in încurajarea antreprenorialului si a ocupării pe cont propriu, rezultate așteptate constând in formarea antreprenoriala a minim 312 persoane, susținerea financiara si tehnica a minim 36 întreprinderi nou înființate.

Proiectul cu o valoare totala de 8.388.306,89 lei, s-a implementat in perioada 15 ianuarie 2018 – 28 februarie 2021, in toate cele 6 județe ale Regiunii Centru, beneficiind de o finanțare nerambursabila de 7.082.810,38 lei din Fondul Social European, 1.249.907,72 lei din Bugetul National si 55.588,79 lei, reprezentând contribuția proprie a DAD Expertise SRL.

Prin proiect au fost formate antreprenorial un număr de 354 persoane, din toate cele 6 județe ale Regiunii Centru. Ulterior, in baza concursului de selecție a planurilor de afaceri, au fost finanțate un număr de 36 de planuri. In cadrul celor 36 de firme nou înființate, care au beneficiat de subvenție de minimis, au fost înființate si menținute, inclusiv 6 luni ulterior implementării planurilor, un număr de 101 locuri de munca.

Informații suplimentare privind derularea proiectului, sunt disponibile pe pagina web www.dadexpertise.ro, sau pot fi obținute scriindu-ne pe adresa de email: office@dadexpertise.ro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theme BCF By aThemeArt - Proudly powered by WordPress .
BACK TO TOP