StartUP HUB Centru-Material informativ finalizare perioadă de sustenabilitate

SC DAD EXPERTISE SRL, participă în calitate de partener la implementarea proiectului StartUP HUB Centru, Contract nr. POCU/82/3/7/105152, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, linia de finanțare România Start UP Plus, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Prioritatea de investiție 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană. Perioada de implementare a proiectului este de 40 de luni începând cu data de 15.01.2018.

Prin proiect s-a asigurat instruire antreprenorială pentru mai mult de 320 de persoane din Regiunea Centru și ulterior, finanțarea a minim 36 de planuri de afaceri. Începând cu luna iulie 2021, SC DAD EXPERTISE SRL în cadrul acestui proiect, derulează activitatea A3 MONITORIZAREA FUNCȚIONĂRII ȘI DEZVOLTĂRII AFACERILOR FINANȚATE SA 3.1 MONITORIZAREA AFACERILOR FINANȚATE ÎN PERIOADA DE SUSTENABILITATE.

În luna martie 2021 a finalizat cu succes implementarea celor 18 luni de proiect beneficiarul ajutorului de minimis GRIDRA CONCEPT SRL, societate cu sediul în Brașov, județul Brașov, codul CAEN al investiţiei este 7311 – Activități ale agențiilor de publicitate. Societatea propune pachete complete de servicii prin creare (re)branding, promovare online, consultanță și training pentru clienții săi, bazate pe cercetări de piață biometrice, inovative, pentru studierea pieței și sondarea opiniei consumatorilor finali.  Viziunea acestei societăți este să celebreze succesul partenerilor săi prin intermediul imaginii si expunerii brandului creat, printr-o colaborare de top, întrucât imaginea lor este oglinda noastră.

Serviciile oferite de societate sub conceptul YAA – YOUR ADVERTISING AGENT, reprezintă un mix între advertising (branding), marketing (campanii online) și consultanță (business și soft skills), astfel încât să ofere clienților pachete complete, cuprinzând servicii succesive și suport, necesare din momentul 0 și până când brandul clientului devine de sine stătător și este recunoscut în piață, cât și ulterior pentru menținerea/îmbunătățirea poziției în piață, în baza următoarelor criterii:
• durata implementare a serviciilor cerute;
• complexitate cerinței;
• stadiul companiei clientului (start-up = 1-3 ani; expansiune = 3+ ani)
• finalitate /scopul întreprinderii clientului.
YAA garantează:
 Unicitatea design-ului brand-ului creat;
 KPI pentru fiecare serviciu oferit, conform nevoii și așteptărilor;
 Plata completă a serviciilor oferite in urma îndeplinirii KPI – ilor, conform Brief – ului agreat cu clientul.

Prin proiect au fost create două noi locuri de muncă și achiziționate echipamente și dotări care deservesc clienții societății. În continuare principalul obiectiv al societății este acela de a menține și dezvolta activitatea existenta.

Pentru atingerea tuturor obiectivelor și indicatorilor asumați în contractul de subvenție, beneficiarii ajutorului de minimis care se află în perioada de sustenabilitate sunt sprijiniți de către consilierii antreprenoriali/monitorizare. În acest sens vor fi verificate rapoarte periodice de progres, documente justificative, se va monitoriza fluctuația de personal, se vor organiza vizite de monitorizare, se vor colecta date și informații calitative și cantitative necesare la elaborarea unui studiu privind antreprenoriatul în Regiunea Centru etc.

Orice informații suplimentare pot fi solicitate prin telefon la numărul 0358401303, în scris pe adresa de e-mail office@dadexpertise.ro, sau la sediul societății în Alba Iulia, str. Piața Consiliul Europei, Bl.32E/22.

Theme BCF By aThemeArt - Proudly powered by WordPress .
BACK TO TOP