Cursuri planificate/in derulare

 

Curs de calificare în ocupația de bucătar. Luni, 21 octombrie 2019, orele 16, in incinta Hotelului Cetate din Alba Iulia, a fost demarat cursul de calificare in ocupația de Bucatar.  Cursul, la care participa un numar de 21 de persoane, se desfășoara în cadrul proiectului Masuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia-MICESA, Contract POCU/20/4/2/ 101157. Proiectul „Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia – MICESA“, cu o durată de 36 de luni, este derulat de Primăria Municipiului Alba Iulia, în parteneriat cu: DAD EXPERTISE S.R.L, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba, Colegiul Tehnic „Dorin Pavel“ Alba Iulia, Fundația Națională a Tinerilor Manageri, Fundația PAEM Alba, Filiala de Cruce Roșie a Județului Alba. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capitalul Uman (POCU) 2014-2020. Activităţile proiectului se derulează în Alba Iulia și vizează 4 comunități marginalizate: Chicago, Goldiș, Transilvaniei și Pîclișa: „Chicago“ (blocurile V5, V6, 11G, 12 AB, 6A,6B,6C,7ABC, 9ABC,G1 CD,G140 AB, G140 CD, G2 A, G2 B, G4 A, G4 B, G88 AB, V7 AB, V8 AB, V9 AB, VG1, 4G AB, 5G AB, G3 AB), „Goldiş” (blocurile 6BCD, 7BCD, 8 BCD, 10BC, 11AB,12 ABCDEF, 1A, 29 AB,2A, 2BCD,30 ABCD, 31 ABCD, 32, 33, 34 AB, 3A, 3BCD, 40 AB, 4A, 4BCD, 5A, 5BCD, 6A, 7A, 8A, 8A, 8BC, 9A, 9BCD, B4 ABC, G3, S1 ABC, S2 ABC), Bulevardul Revoluţiei din 1989 (10 G AB,1AB A,1AB B, 1C,2AB A,2AB B, 3AB A, 3AB B, V2,V2 B, V2 C), Bulevardul Transilvaniei (13A, 13B, 14A,14B AB, 15 A, 15 B, 16 A, 16 B, 17 AB, 18 A, 18 B, 20 A, 20 B,22 AB, 28, 3C CROSA, 3D CROSA, 3EFG SC. E, 3EFG SC. F, 3EFG SC. G, 54 A, 54 B, 56, 62, B11 ABC,M6A, M6B), strada Gheorghe Pop de Băseşti (G1 A, G1 B, V1 A, V1 B) și „Pâclişa” (str. Alunului nr. 1-20, str. Coastei, str. Mierlei, str. Rariștei, str. Văii, str. Carpenului – imobil 141 A-E, interval intersecție imobile 132, 153 – capăt stradă imobil 162). Participanții înscriși deja, vor fi contactați telefonic pentru confirmare si detalii suplimentare. Relații suplimentare privind condițiile de înscriere la celelalte cursuri si activitățile proiectului: telefon 0358401303, persoana de contact Crișan Alina.

Theme BCF By aThemeArt - Proudly powered by WordPress .
BACK TO TOP