Activitatea de monitorizare presupune colectarea, procesarea si verificarea datelor si informațiilor transmise de beneficiari. Activitatea de monitorizare desfășurată de Administratorul schemei de minimis în perioada de implementare a planurilor de afaceri, înseamnă monitorizarea de la momentul semnării acordului de finanțare timp de 18 luni.

Monitorizarea noilor întreprinderi finanțate se va face in 3 etape distincte: etapa 1 – suprapusa pe primele 12 luni de funcționare a afacerilor, presupune urmărirea îndeplinirii de către întreprinderile beneficiare de ajutor a următoarelor obligații: demararea investiției; implementarea Proiectului de investiții si a Planului de creare a locurilor de munca pentru care au solicitat finanțare în termenii si condițiile asumate prin documentația care a stat la baza aprobării planului de afaceri; Etapa 2, se suprapune pe ultimele 6 luni ale proiectului, si presupune minim 2 rapoarte de progres însoțite de extrase lunare din Revisal. Ulterior implementării proiectului, se vor solicita rapoarte anuale si vor fi efectuate vizite in teren, pt verificarea disponibilității si utilizării in scopul afacerilor a bunurilor achiziționate prin ajutorul de minimis, pe o perioada de 3 ani.

Unul dintre obiectivele specifice ale proiectului, îl reprezintă încurajarea antreprenoriatului si a ocupării pe cont propriu, prin susținerea înființării a 36 întreprinderi cu profil non agricol si creării a 72 noi locuri de munca in zona urbana a Regiunii Centru.

La sfârșitul lunii ianuarie 2020, urmare a implementării proiectului, exista un număr de 36 de întreprinderi funcționale, in care au fost create si ocupate 102 noi locuri de munca. Din totalul celor 36 de firme, 33 dintre acestea au solicitat, iar 30 încasat deja si ultima transa a ajutorului de minimis. Totalul ajutoarelor de minimis plătite pana in prezent, celor 36 de firme, este de 5.794.427,30 lei. In prezent, un număr de 27 de firme au finalizat perioada de implementare, aflându-se in primele luni ale perioadei de sustenabilitate.

Theme BCF By aThemeArt - Proudly powered by WordPress .
BACK TO TOP