Proiecte în implementare în perioada 2017-2020 

 

  • Dezvoltare Antreprenorială Durabilă în Regiunea Centru, proiect finanțat prin FSE, in cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritara 3 Locuri de munca pentru toți, Componenta 1 România Start Up Plus, Operațiunea Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana, cod SMIS 103957

 

  • StartUp Hub Centru, proiect finanțat prin FSE, in cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritara 3 Locuri de munca pentru toți, Componenta 1 România Start Up Plus, Operațiunea Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana, cod SMIS 105152

 

 

  • Alba Iulia 360, proiect finanțat prin FSE, in cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa 4, Componenta 1 – Dezvoltare Locala Integrata (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care exista populație aparținând minoritarii rome – Regiuni mai puțin dezvoltate, cod SMIS 101639
Theme BCF By aThemeArt - Proudly powered by WordPress .
BACK TO TOP