+40 358 401303
office@dadexpertise.ro

 

DESPRE NOI

DAD Expertise este o societate cu capital integral privat, activă pe piaţă incepând cu anul 2004, având ca principal obiect de activitate formarea profesionala a adultilor si acordarea de asistenţă tehnică şi consultanţă pentru identificarea, definirea, realizarea şi implementarea de proiecte din diverse domenii de activitate, finanţabile din fonduri rambursabile şi nerambursabile, comunitare cât şi internaţionale.

Mai multe >

SERVICII

Misiunea noastră este sa oferim clienților noștri ce au nevoie, la locul si momentul potrivit, in cel mai profesionist mod, prin training, consultanta si management performant. Noi creăm valoare pentru clienţi prin asigurarea de calitate şi excelenţă în tot ceea ce facem şi în modul în care o realizăm.

Mai multe >

 

PROIECTE IN DERULARE

  • Dezvoltare Comunitara Integrata, proiect finanțat prin FSE, in cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritara 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”, Obiectivul tematic 9: „Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare”, Prioritatea de investiții 9.vi: “Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității “, Obiectivul specific 5.2: „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC”.

 

Derulează în sus