A. CONSULTANTA PENTRU AFACERI SI MANAGEMENT

 • Identificarea şi elaborarea proiectelor cu finanțare nerambursabila națională (Programele Comerț, Femeia antreprenor, Start Up Nation, etc), sau in cadrul REGIO, POCU si POC – programe operaționale finanțate prin instrumentele structurale puse la dispoziție de către Uniunea Europeana (analiza nevoilor organizației și identificarea surselor de finanțare; elaborarea proiectelor pentru obținerea finanțării; completarea cererii de finanțare şi a anexelor acesteia);
 • Management si servicii de training asociate proiectelor implementate; Realizarea de planuri de afaceri și documentații de credit.

B. FORMAREA PROFESIONALA A ADULTILOR

Cursuri acreditate de formare profesionala in domeniile:

 • manager proiect – 80 ore;
 • formator – 80 de ore;
 • lucrător în comerț – 360 de ore;
 • bucătar – 720 de ore;
 • agent curățenie clădiri și mijloace de transport – 360 de ore;
 • agent vânzări -80 de ore;
 • inspector/manager resurse umane – 40 de ore;
 • inspector/specialist sănătate și securitate în munca – 40 de ore;
 • competențe comune antreprenoriale – 40 de ore.

Cursuri de inițiere in domeniile:

 • management organizațional;
 • management financiar;
 • management strategic;
 • managementul resurselor umane;
 • scriere de proiecte;
 • comunicare și lucrul în echipa;
 • negociere.

C. SELECTIA SI RECRUTAREA FORTEI DE MUNCA

Pe lângă recrutarea și selecția de personal pe baza cerințelor și specificațiilor postului pentru companii private, societatea noastră a derulat în ultimii 5 ani în baza prevederilor OUG nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016, proceduri de selecție pentru instituții și companii private, naționale sau cu specific local/regional din municipiul București și județele Alba, Sibiu și Covasna (completarea planului inițial de selecție, stabilirea matricei candidatului, stabilirea condițiilor și conținutului dosarului de candidatura, publicarea anunțului de selecție în 2 ziare economice sau financiare naționale, selecția candidaților, analiza declarațiilor de intenție și derularea interviurilor).

 Oferte de preț pentru serviciile prestate se regăsesc în Catalogul electronic SEAP. Pentru oferte de preț personalizate și condițiile de înscriere la cursuri, va rugam sa ne contactați.
Business Consultant Finder Theme By athemeart - Proudly powered by WordPress.
BACK TO TOP