DAD Expertise este o societate cu capital integral privat, activă pe piaţă incepând cu anul 2004, având ca principal obiect de activitate formarea profesionala a adultilor si acordarea de asistenţă tehnică şi consultanţă pentru identificarea, definirea, realizarea şi implementarea de proiecte din diverse domenii de activitate, finanţabile din fonduri rambursabile şi nerambursabile, comunitare cât şi internaţionale.

Politica de Confidentialitate

MISIUNE
Misiunea noastră este sa oferim clienților noștri ce au nevoie, la locul si momentul potrivit, in cel mai profesionist mod, prin training, consultanta si management performant. DAD Expertise își propune sa devina un punct de reper al dezvoltării economice, sociale si culturale la nivel local și regional. Credem în dezvoltarea de parteneriate bazate pe încredere si competenta. Susținem angajații in atingerea obiectivelor prin motivare și spirit de echipa.

ORIENTAREA CĂTRE CLIENT 
Credem ca accesul egal si nediscriminatoriu la formare profesionala a angajatilor si accesarea fondurilor de dezvoltare de catre institutii si companii, este conditia esentiala reala pentru adaptarea sectorului public si privat la conditiile economice concurentiale de pe piata unica europeana. Suntem în afacere pentru a ne servi clienţii în beneficiul lor şi al nostru. În mod special, satisfacerea clienţilor este responsabilitatea cea mai mare pe care o avem pentru a asigura succesul pe termen lung al firmei. Noi creăm valoare pentru clienţi prin asigurarea de calitate şi excelenţă în tot ceea ce facem şi în modul în care o realizăm. Clienții nostri sunt asistați in procesul de obținere a unor finanţări din programe si fonduri rambursabile si nerambursabile, acordate de instituţii financiare, naţionale şi internationale: Uniunea Europeana, fonduri de investiţii private, instituţii bancare. DAD Expertise își va analiza şi îmbunătăţi continuu metodele şi mijloacele de furnizare a serviciilor pentru a putea răspunde nevoilor unui număr cât mai mare de entități publice si private. În acest sens, va elabora şi implementa proiecte de introducere a celor mai bune practici internaționale şi tehnologii specifice domeniului sau de activitate. Asigurarea unei calităţi adecvate şi unitare a serviciilor oferite de catre DAD Expertise, poate exista numai prin realizarea unei înalte coeziuni a firmei, atât în structura, cât şi în funcţionarea sa. Aceasta presupune elaborarea, implementarea şi asigurarea respectării unor înalte standarde de calitate.

VALORI
Cultura organizaţională conţine ca elemente esenţiale un set de credinţe, valori şi norme comportamentale ce reprezintă platforma de bază privind percepţia salariaţilor asupra a ceea ce se întâmplă în organizaţie, ceea ce este dorit şi acceptat şi ceea ce reprezintă o ameninţare. Valorile reprezintă repere ale modului de lucru.

Valori care guvernează mediul extern

• Orientare către client – suntem determinați sa confirmam așteptările clienților noștri, sa le anticipam cerințele, sa îi ajutam sa îsi pregătească afacerea pentru exigentele viitorului.
• Încredere si respect – ne respectam angajamentele, atât fata de noi înșine, cât si față de clienți, menținând un nivel ridicat de corectitudine si obiectivitate.
• Responsabilitate si profesionalism – ne conducem afacerea cu responsabilitate, iar performantele noastre profesionale sunt în permanenta îmbunătățite.
• Onestitate– suntem deschiși si transparenți, oferind si acceptând feedback în mod constructiv. Inovație – apreciem capacitatea oamenilor de a dezvolta noi modalități pentru identificarea oportunităților si soluționarea problemelor.
• Excelenta – ne respectam întotdeauna promisiunile, încercam sa găsim cea mai buna modalitate de a ne onora angajamentele.

Valori care guvernează mediul intern:
Lucrul cel mai important în firmă sunt oamenii . Demnitatea personală, mândria în ceea ce fac și încrederea pe care o au în managementul firmei. La nivelul angajaților apreciem următoarele valori:

• Tratarea cu respect a fiecărui individ
• Oferirea de oportunități egale pentru toţi angajaţii
• Menținerea unui mediu de muncă sigur
• Conducerea şi autoconducerea cu etică şi responsabilitate
• Comunicarea deschisă şi sinceră
• Sprijinirea creativității individuale şi a inovării

EXPERIENȚĂ
SC DAD Expertise SRL, este furnizor acreditat de formare profesionala a adulților, conform standardelor ANC/CNFPA, in următoarele specializări/calificări: manager de proiect, formator, agent vânzări, operator procesare texte si imagini, competente antreprenoriale, lucrător in comerț, bucătar, inspector si specialist sănătate si securitate in munca, inspector si manager resurse umane, având cod CAEN principal 8559 – alte forme de învățământ n.c.a. Societatea este acreditata de ANOFM pentru prestarea de servicii de informare, consiliere si mediere a muncii pe piața interna, servicii derulate in ultimii 8 ani atât in cadrul unor proiecte cu finanțare nerambursabila, cat si in baza unor contracte comerciale cu angajatori din județul Alba. Societatea a derulat din anul 2009 pana in prezent, peste 100 de evenimente de instruire, pentru aproximativ 2000 de persoane, din 11 județe ale României. Cursurile s-au desfășurat in domeniile acreditate, dar si in alte domenii cum ar fi managementul strategic, managementul organizațional, managementul resurselor umane, fundarisind, comunicare, lucru in echipa, etc . In perioada 2010-2015, SC DAD EXPERTISE SRL, a implementat in Regiunile Centru si Vest, 9 proiecte POSDRU si a asigurat managementul altor 5 proiecte cu finanțări nerambursabile prin programele POSCCE si PNDR. Principalele activități desfășurate in cadrul acestor proiecte, au constat in consiliere profesionala, mediere, consiliere antreprenoriala, formare profesionala, job cluburi si târguri de sănătate. Rezultatele acestor proiecte, s-au concretizat in: 1641 persoane consiliate profesional; 1260 persoane certificate, ca urmare a derulării a: 23 cursuri de lucrător in comerț; 8 cursuri de manager proiect; 5 cursuri de competente antreprenoriale; 5 cursuri de agent curățenie; 4 cursuri de agent vânzări; 4 cursuri de inspector sănătate si securitate in munca; 4 cursuri de bucătar; 4 cursuri de operator procesare texte si imagini; 3 cursuri de inspector resurse umane; 1 curs de formator; 93 de persoane angajate ca urmare a activităților de consiliere, mediere sau formare profesionala.

Business Consultant Finder Theme By athemeart - Proudly powered by WordPress.
BACK TO TOP