Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia-MICESA

Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia – MICESA“, proiect finanțat prin FSE, in cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa 4, Obiectiv specific – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate, cod SMIS 101157 cu o durată de 36 de luni, este derulat de Primăria Municipiului Alba Iulia, în parteneriat cu: DAD Expertise S.R.L, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței  de Muncă Alba, Colegiul Tehnic „Dorin Pavel“ Alba Iulia, Fundația Națională a Tinerilor Manageri – FNTM, Fundația PAEM Alba, Filiala de Cruce Roșie a Județului Alba.

Valoarea totală a proiectului este de 20,5 milioane lei. Suma nerambursabilă este de 19,7 milioane de lei, iar diferența o reprezintă contribuția Municipiului Alba Iulia. Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capitalul Uman (POCU) 2014-2020.

Activităţile proiectului se derulează în Alba Iulia și vizează trei comunităţi marginalizate (non-romă): „Chicago“ (2 blocuri de pe strada Gladiolelor, cu 130 de apartamente), Goldiş (trei blocuri de pe strada V. Goldiş, nr.12, 14 și 16,  cu 201 apartamente locuite) și „Pâclişa” (910 persoane potrivit actelor colectate de experții proiectului, în faza de cercetare).

Proiectul se adresează unui grup țintă de 600 de persoane, aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială.

  • Un număr de 25 de preşcolari vor participa la educaţia timpurie;
  • Alți 75 de elevi (clasele V-VIII) vor urma programe de tip „Şcoală după Şcoală”;
  • Oferirea de servicii de asistență medicală comunitară;
  • Îngrijire la domiciliu vor beneficia vârstnici şi persoane cu boli cronice;
  • 350 de persoane, din totalul de 600, vor fi integrați pe piața muncii;
  • Înființarea a cel puțin 15 structuri economice;
  • Înființarea unui Centru Comunitar de Intervenții Integrate.

În cadrul proiectului se vor organiza cursuri de formare profesională, finalizate cu diplome de calificare ANC: curs de măcelar; îngrijitor bătrâni la domiciliu; bucătar; lucrător în comerț; agent de curățenie; agent de securitate; tâmplar universal; lucrător finisor pentru construcții; operator mașini unelte cu comandă numerică; croitor îmbrăcăminte.

In cadrul proiectului MICESA, SC DAD Expertise SRL, în calitate de partener, va desfășura activitatea de formare pentru 80 de persoane pentru următoarele programe de formare: ,,Bucătar’’ cod N.C. 5122.2.1 – Nivel 3; ,,Lucrător în comerț’’ cod N.C. 5220.1.1 – Nivel 2, ,, Agent de curățenie clădiri și mijloace de transport, cod N.C. 5149.1.2, Nivel 2.

De asemenea, SC DAD Expertise SRL oferă: servicii de mediere pentru 90 de persoane si oferă sprijin pentru ocuparea pe piața muncii a 23 de beneficiari; servicii de consiliere antreprenorială pentru minim 40 de persoane; servicii de asistența anteprenorială, mentoratul și înfințarea a 5 firme.

 

Pentru informatii suplimentare despre proiect si modalitatea de inscriere la activitatile acestuia, puteti contacta :

  • Lider de proiect – Primăria Municipiului Alba Iulia, persoana de contact: Nicolae Neag telefon: 0745775950, email: nicuneag@gmail.com
  • Partener – SC DAD Expertise SRL, persoana de contact Liliana Ban: telefon 0358401303, email: office@dadexpertise.ro 
Previous Article
Next Article

Lasă un răspuns

Business Consultant Finder Theme By athemeart - Proudly powered by WordPress.
BACK TO TOP