Alba Iulia 360

”Alba Iulia 360”, este un proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa 4, Obiectiv specific 4.1 „Reducerea numărului de comunității marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunități în care populația aparținând minorității romă reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune

Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia-MICESA

„Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia – MICESA“, proiect finanțat prin FSE, in cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa 4, Obiectiv specific – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate, cod SMIS 101157 cu o durată de 36 de luni,

StartUp Hub Centru

”StartUp Hub Centru”, este un proiect finanțat in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, componenta 1 – Romania Start Up Plus, Operațiunea Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana, care a demarat în data de 15 ianuarie 2018 și se va implementa pe o perioada de 36 de luni,
Theme BCF By aThemeArt - Proudly powered by WordPress .
BACK TO TOP