IMPORTANT: prelungire termen de inscriere a planurilor de afaceri in concurs

SC DAD Expertise SRL, in parteneriat cu FUNDATIA PAEM ALBA, implementează proiectul cu titlul „Dezvoltare Antreprenoriala Durabila in Regiunea Centru”, cod SMIS POCU/82/3/7/103957, proiect finanțat prin FSE, in cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritara 3 Locuri de munca pentru toți, Componenta 1 România Start Up Plus.

Obiectivul general al proiectului consta in încurajarea antreprenorialului si a ocupării pe cont propriu, rezultatele așteptate constând in formarea antreprenoriala a minim 312 persoane, susținerea financiara si tehnica a minim 36 întreprinderi nou înființate.

Partenerii de proiect, intruniti in sedinta, azi 17 august 2018, au decis prelungirea termenului de depunere in concurs a planurilor de afaceri, pana la data de 31 august 2018, ora 16.00, raspunzand astfel interesului foarte mare manifestat de potențialii beneficari, multiplelor solicitari de amânare a termenului, dar și numeroaselor sesizări venite din partea acestora privind complexitatea procesului de elaborare.

Prelungirea perioadei de inscriere a planurilor de afaceri în concursul organizat in cadrul proiectului, are la bază următoarele considerente:

  1. Dorința de a asigura condiții optime pentru dezvoltarea unor planuri de afaceri care sa aiba un grad ridicat de calitate si un impact semnificativ în societate;
  2. Numar redus de planuri de afaceri primit pana la data de 17 august 2018, ora 12 (6 planuri de afaceri), aspect care pune in dificultate atingerea indicatorilor de proiect si implicit ai programului de finantare;
  3. Necesitatea asigurarii de sanse egale, in ceea ce priveste timpul necesar pregatirii planurilor de afaceri pentru concurs, pentru toti participantii la formarea profesionala antreprenoriala (ultimii participanti la instruire, au finalizat formarea profesioanala antreprenoriala in data de 14 august);
  4. Necesitatea notificarii si aprobarii de catre Organismul Intermediar Regional, a persoanelor din comisia de selectie a planurilor de afaceri.

Noul termen limită pentru depunerea planurilor de afaceri este 31 august 2018, ora 16.00. Pentru documentaiile transmise prin posta/curierat, termenul limita este indeplinit daca acesta corespunde cu data transmiterii prin posta.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Theme BCF By aThemeArt - Proudly powered by WordPress .
BACK TO TOP