StartUP Hub Centru

SC DAD EXPERTISE SRL, participă în calitate de partener la implementarea proiectului StartUP HUB Centru, Contract nr. POCU/82/3/7/105152, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, linia de finanțare România Start UP Plus, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Prioritatea de investiție 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.  Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni incepand cu data de 15.01.2018.

Prin proiect s-a asigurat instruire antreprenorială pentru mai mult de 320 de persoane din Regiunea Centru și ulterior, finanțarea a minim 36 de planuri de afaceri.

In prezent, in cadrul acestui proiect, se derulează activitatea 2 Implementarea planurilor de afaceri, respectiv sub-activitatea 2.4 – Monitorizarea planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului. La acest moment, toți beneficiarii ajutorului de minimis au primit prima tranșă a sprjinului financiar, urmând ca în perioada imediat următoare să deruleze achiziții și să creeze noi locuri de muncă.

Pentru atingerea tuturor obiectivelor și indicatorilor asumați în contractul de subvenție, beneficiarii ajutorului de minimis vor fi sprijiniti în toate etapele de implementare a planurilor de afaceri de către consilierii antreprenoriali/monitorizare. În acest sens vor fi verificate rapoarte periodice de progres, documente justificative, se va monitoriza fluctuația de personal, se vor organiza vizite de monitorizare, se vor colecta date și informații calitative și cantitative necesare la elaborarea unui studiu privind antreprenoriatul în Regiunea Centru, etc.

Orice informații suplimentare pot fi solicitate prin telefon la numărul 0358401303, în scris pe adresa de e-mail office@dadexpertise.ro, sau la sediul societății în Alba Iulia, str. Piața Consiliul Europei, Bl.32E/22.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Theme BCF By aThemeArt - Proudly powered by WordPress .
BACK TO TOP