Protecția datelor cu caracter personal

Regulamentul (UE) 2016/679 a fost adoptat de Parlamentul European şi Consiliu în data de 27 aprilie 2016, a fost publicat în Jurnalul Oficial Uniunii L119 din 4 mai 2016, iar prevederile lui vor fi aplicabile începând cu data de 25 mai 2018. SC DAD Expertise SRL prelucrează date cu caracter personal, fiind înscrisă în Registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal.

Datele colectate de la beneficiarii activităților de formare sau ai proiectelor noastre vor fi folosite în scopul îndeplinirii obiectivelor acestora și în scop statistic, cu respectarea prevederilor legale. Acestea nu vor fi prelucrate și publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea prealabila a fiecărei persoane asupra scopului prelucrării sau publicării și obținerea consimțământului în condițiile legii. Informații suplimentare privind drepturile persoanelor vizate pot fi regăsite aici.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Theme BCF By aThemeArt - Proudly powered by WordPress .
BACK TO TOP