Comunicat de presa

Începând cu 28 mai 2021, Asociația Casa Rica implementează proiectul „Dezvoltare comunitara integrata”, Contract nr. POCU 827/5/2/139516, în cadrul axei prioritare 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”, Obiectivul tematic 9: „Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare”, Prioritatea de investiții 9.vi: “Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității “,
Theme BCF By aThemeArt - Proudly powered by WordPress .
BACK TO TOP