Comunicat de presa

Începând cu 28 mai 2021, Asociația Casa Rica implementează proiectul „Dezvoltare comunitara integrata”, Contract nr. POCU 827/5/2/139516, în cadrul axei prioritare 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”, Obiectivul tematic 9: „Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare”, Prioritatea de investiții 9.vi: “Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității “,

Anunt achizitie multifunctionala

SC DAD Expertise SRL, in parteneriat cu Asociația Casa Rica si Comuna Porumbacu de Jos, implementează proiectul cu titlul „Dezvoltare Comunitara Integrata”, cod SMIS POCU/827/5/2/139516, proiect finanțat prin FSE, in cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritara 5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității. Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarea comunitara si cresterea calitatii

Achizitie servicii de inchiriere auto

SC DAD Expertise SRL, in parteneriat cu Asociația Casa Rica si Comuna Porumbacu de Jos, implementează proiectul cu titlul „Dezvoltare Comunitara Integrata”, cod SMIS POCU/827/5/2/139516, proiect finanțat prin FSE, in cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritara 5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarea comunitara si cresterea calitatii
Business Consultant Finder Theme By aThemeArt - Proudly powered by WordPress.
BACK TO TOP