Anunt achizitie multifunctionala

SC DAD Expertise SRL, in parteneriat cu Asociația Casa Rica si Comuna Porumbacu de Jos, implementează proiectul cu titlul „Dezvoltare Comunitara Integrata”, cod SMIS POCU/827/5/2/139516, proiect finanțat prin FSE, in cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritara 5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității.

Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarea comunitara si cresterea calitatii vietii in Comuna Porumbacu de Jos, Jud. Sibiu prin asigurarea unei interventii sociale integrale in domenii sociale relevate, respectiv ocupare, servicii sociale si medicale, locuire si favorizarea accesului la informare privin drepturile sociale si cetatenesti a membrilor comunitatii.

În cadrul acestui proiect DAD EXPERTISE SRL, intenţionează să atribuie prin aplicarea procedurii de achizitie directa, contractul de furnizare produse – având ca obiect achiziţia de echipamente constând în : 1 buc multifunctionala A4 color (functii de copiere, tiparire si scanare).

Anuntul, incluzand specificatiile tehnice, poate fi descarcat AICI .

Business Consultant Finder Theme By athemeart - Proudly powered by WordPress.
BACK TO TOP