Comunicat de presa

Începând cu 28 mai 2021, Asociația Casa Rica, in parteneriat cu DAD Expertise SRL si Comuna Porumbacu de Jos, implementează proiectul „Dezvoltare comunitara integrata”, Contract nr. POCU 827/5/2/139516, în cadrul axei prioritare 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”, Obiectivul tematic 9: „Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare”, Prioritatea de investiții 9.vi: “Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității “, Obiectivul specific 5.2: „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC”.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta „Dezvoltarea comunitara si cresterea calitatii vietii in Comuna Porumbacu de Jos, Jud. Sibiu, prin asigurarea unei interventii sociale integrale in domenii sociale relevate, respectiv ocupare, servicii sociale si medicale, locuire si favorizarea accesului la informare privin drepturile sociale si cetatenesti a membrilor comunitatii”. Pentru atingerea acestui obiectiv, proiectul asigura interventii concentrate si complementare pentru cele 260 de persoane apartinand grupului tinta, respectiv persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea ce apartine Strategiei de Dezvoltare Locala aprobata de PNDR 2014-2020.

Obiective:
 Imbunatatirea conditiilor de viata si reducerea riscului de saracie si excluziune sociala a 260 persoane marginalizate din comunitate prin asigurarea unui pachet complex si integrat de servicii sociale si medicale, ce vor fi furnizate prin structura de servicii sociale infiintata prin PNDR.
 Cresterea competentelor profesionale si a gradului de ocupare a 130 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitate, in termen de 30 de luni, prin asigurarea unui pachet complex si integrat de servicii de ocupare, formare profesionala si plasare a fortei de munca.
 Prin serviciile de informare, consiliere si mediere pe piata muncii proiectul contribuie la crearea unui profil profesional individualizat care sa corespunda nevoilor pietei muncii locale pentru un numar de 130 prersoane. Prin aceste masuri proiectul sprijina angajarea unui numar de 33 persoane (28 persone angajate urmare a masurilor de mediere), calificarea unui numar de 84 persoane in meserii cerute pe piata muncii locale.
 Stimularea spiritului antreprenorial al locuitorilor din comunitate si consolidarea mediului de afaceri local prin masuri concrete de sustinere a potentialilor antreprenori si subventionarea celor mai sustenabile 5 afaceri identificate pe perioada implementarii proiectului.
 Imbunatatirea conditiilor de locuit in comunitate sprijinind imbunatatirea igienei locuintei si spatiilor conexe, pentru un numar de 200 persoane.

Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt:

 • 260 de persoane selectate si inscrise in grupul tinta al proiectului, din care 14 persoane de etnie roma
 • 260 de persoane aflate in saracie si risc de excluziune sociala din comunitate beneficiare de servicii sociale integrate;
 • 100 de persoane beneficiare de servicii sociale si de informare cu privire la fenomenul violentei domestice;
 • 80 adulti si 40 copii, din comunitate, beneficiaza de un pachet de servicii integrate;
 • 260 persoane beneficiare de servicii socio-medicale de preventie;
 • 130 persoane selectate (din care 50%, femei si 10 beneficiari de etnie roma), pentru a beneficia de masurile de ocupare implementate prin activitatile de informare si consiliere privind cariera, mediere pe piata muncii, formare profesionala, servicii de consultanta antreprenoriala si mentorat;
 • 130 de persoane beneficiaza de servicii de informare, consiliere si orientare privind cariera;
 • 130 de persoane isi dezvolta abilitatile necesare cresterii sanselor de ocupare, din care 28 de persoane dobandesc un loc de munca;
 • 84 persoane dobândesc o certificare recunoscuta ANC; certificarea unui numar de minim 75 absolventi, respectiv un procent de aproximativ peste 90% din cei 84 participanti la instruire;
 • 60 de persoane dobandesc si/sau isi imbunatatesc aptitudinile antreprenoriale prin acumularea de cunostinte cu privire la legislatia din domeniul economic, tipurile de afaceri, forma juridica a acestora, formalitatile de inmatriculare la Registrul Comertului, accesul la surse de finantare si asigurarea acestora, intocmirea unui plan de afaceri si implementarea acestuia;
 • 5 persoane beneficiare de sprijin financiar direct (micro-grant);
 • 200 persoane isi imbunatatesc conditiile de igiena ale locuintei.

Proiectul se derulează în perioada 28 mai 2021 – 27 noiembrie 2023 cu o valoare totală eligibilă 4,581,076.05 lei din care: 4,283,466.51 lei asistență financiară nerambursabilă și 205,710.59 lei cofinanțare și este implementat în parteneriat cu Comuna Porumbacu de Jos si DAD Expertise SRL. Pentru informații suplimentare persoană de contact doamna Pilat Claudia Elena – manager proiect, e-mail: casaricasb2018@gmail.com.

Comunicat de presa
Derulează în sus