Achizitie servicii de inchiriere auto

SC DAD Expertise SRL, in parteneriat cu Asociația Casa Rica si Comuna Porumbacu de Jos, implementează proiectul cu titlul „Dezvoltare Comunitara Integrata”, cod SMIS POCU/827/5/2/139516, proiect finanțat prin FSE, in cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritara 5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarea comunitara si cresterea calitatii vietii in Comuna Porumbacu de Jos, Jud. Sibiu prin asigurarea unei interventii sociale integrale in domenii sociale relevate, respectiv ocupare, servicii sociale si medicale, locuire si favorizarea accesului la informare privin drepturile sociale si cetatenesti a membrilor comunitatii.

In vederea desfășurării activitatilor de proiect, este necesara închirierea unui autovehicul destinat deplasării expertilor din judetul Alba, in judetul Sibiu. Rulajul estimat va fi cuprins intre 120-150000 km/durata contractului.

Descarca anunt.

Achizitie servicii de inchiriere auto
Derulează în sus